Waarom worden aanvragen uit Omgevingsloket online verwijderd?

Vraag

Waarom worden aanvragen uit Omgevingsloket online verwijderd?

Antwoord

Sinds Omgevingsloket online op 1 oktober 2010 in productie is gegaan, zijn er honderdduizenden aanvragen ingediend of in concept opgestart.

Al deze aanvragen zorgen er voor dat beheeractiviteiten voor Omgevingsloket online steeds langer duren. Bij een eventuele reparatie zal het Omgevingsloket te lang niet bereikbaar zijn.

Omdat de meeste ingediende aanvragen hooguit een half jaar in behandeling zijn en archivering niet in het Omgevingsloket maar in de eigen systemen van het bevoegde gezag, bedrijven en particulieren moet gebeuren, worden oude, niet actieve, aanvragen en meldingen uit Omgevingsloket online verwijderd.

Vanaf 15 juni 2020 gebeurt dit maandelijks. Zie hiervoor het schema met data waarop aanvragen verwijderd worden.

Eerdere verwijderacties

Er zijn al vaker aanvragen uit het Omgevingsloket verwijderd. Van 2014 tot en met 2018 gebeurde dit jaarlijks. Daarna is er een aanpassing gedaan in het Omgevingsloket en werden aanvragen 'automatisch' verwijderd, waarbij aanvragers/gemachtigden en bevoegd gezag ook per mail werden geïnformeerd over de te verwijderen aanvragen. Dat gebeurt nu niet meer.  Het automatisch verwijderen is afgerond op 1 april 2020. In 2020 zijn rond de 400.000 aanvragen verwijderd. Vanaf juni 2020 worden aanvragen maandelijks verwijderd.