Wordt de status en datum altijd op de aanvraag-pdf vermeld?

Vraag

Op verschillende momenten bij het opstellen van een aanvraag kan een pdf gemaakt worden. Hoe kunt u zien aan de pdf te zien of het gaat om een ingediend aanvraagformulier, of om een formulier gemaakt voor een aanvraag per post of voor vooroverleg?

Antwoord

Wanneer een aanvraag via Omgevingsloket online wordt ingediend worden twee varianten van het formulier gemaakt. Eén met de naam "ingediende aanvraag" en één met de naam "publiceerbare aanvraag".

Beide documenten gaan naar het bevoegd gezag. Op deze formulieren wordt een indieningsdatum vermeld.

Een formulier dat gebruikt wordt voor indiening per post of voor een vooroverleg bevat logischerwijs geen datum in het veld "ingediend op" onder Aanvraaggevens.

Voorbeeld