Vooroverleg bij twee bevoegde gezagen

Vraag

Hoe moet ik vooroverleg regelen wanneer er twee bevoegde gezagen zijn?

Antwoord

Het is mogelijk dat bij een aanvraag in Omgevingsloket online twee organisaties bevoegd gezag zijn. Dit doet zich bijvoorbeeld voor als u in één aanvraag een water- en een omgevingsvergunning aanvraagt. U kunt in het loket slechts met één organisatie vooroverleg aanvragen. U bepaalt zelf voor welk bevoegd gezag de aanvraag wordt opengesteld. Dit bevoegd gezag krijgt hier bericht van en kan de aanvraag inzien.

Het andere bevoegd gezag ontvangt een notificatiemail van het openstellen van de aanvraag voor vooroverleg. Beide bevoegde gezagen zijn zo geïnformeerd en kunnen contact opnemen met elkaar.