Wat is vooroverleg?

Vraag

Wat is vooroverleg in Omgevingsloket online?

Antwoord

Vóór u een aanvraag of melding indient, kunt u ook eerst in overleg gaan met het bevoegd gezag die uw aanvraag gaat beoordelen. Tijdens het vooroverleg toetst u samen de haalbaarheid van de plannen.

Voor dit vooroverleg kan het bevoegd gezag kosten in rekening brengen. Deze kosten worden leges genoemd. Wat de kosten zijn, kunt u vinden in de legesverordening van het bevoegd gezag.

Een deel van de overheidsorganisaties ondersteunt vooroverleg via Omgevingsloket online. U kunt dan het bevoegd gezag via het loket laten meekijken in uw conceptaanvraag of -melding. Dit kan via de knop ‘Vooroverleg’. U moet de aanvraag dus niet indienen. U kunt het vooroverleg op ieder moment weer stoppen.

Zie ook: Op welke manier kan een particulier of bedrijf "vooroverleg" aanvragen?