Op welke manier kan een particulier of bedrijf 'vooroverleg' aanvragen?

Vraag

Op welke manier kan een particulier of bedrijf 'vooroverleg' aanvragen?

Antwoord

Een aanvrager (particulier of bedrijf) kan vragen stellen aan het bevoegd gezag. Bijvoorbeeld als een aanvrager uitgebreide bouw- of verbouwplannen heeft. Na een vooroverleg weet de aanvrager welke vergunningen nodig zijn en of de aanvraag kans van slagen heeft.

Hoe werkt het?

Vooroverleg is pas mogelijk als de locatie is ingevuld en er een werkzaamheid geselecteerd is. Dan is pas een bevoegd gezag bekend.

De optie wordt niet door elke bevoegd gezag ondersteund. Dan verloopt vooroverleg dus niet via het loket.

Om de aanvraag zichtbaar te maken voor het bevoegd gezag kiest u voor de optie 'Contact met bevoegd gezag' of de knop 'Vooroverleg' rechtsboven of onderin in het scherm (zie screenprints).

U moet de aanvraag dus niet indienen.

contact-bevoegd-gezag

vooroverlegknoppen1

Mogelijke kosten bij vooroverleg

Voor het voeren van vooroverleg kunnen kosten in rekening worden gebracht. Om aanvragers te wijzen op mogelijke kosten is een toelichting opgenomen over kosten. Deze toelichting is onder het door de aanvrager in te vullen toelichtingsveld geplaatst.

4toelichtingkosten

Vooroverleg via Omgevingsloket online niet toegestaan

Ondersteunt het bevoegd gezag geen vooroverleg? Dan volgt dit direct in een melding.

Ook als het bevoegd gezag van de conceptaanvraag heeft ingesteld dat vooroverleg niet via Omgevingsloket online verloopt dan is de knop ‘Vooroverleg’ toch actief.

De mouse-over van de actieve ‘Vooroverleg’ knoppen is in dit geval ‘Vooroverleg is niet mogelijk’.

Het bevoegd gezag heeft ingesteld dat vooroverleg niet via Omgevingsloket online verloopt. Neem contact op met het bevoegd gezag of kijk op hun website.”.

5vooroverlegniettoegestaan

Het vooroverleg stoppen

Als er een vooroverleg gestart is, dan wordt er via ‘Contact met bevoegd gezag’ de mogelijkheid geboden om het vooroverleg te stoppen.

Het kopje over vooroverleg (Openstellen voor vooroverleg) verandert als er al een vooroverleg gestart is, in ‘Vooroverleg stoppen’.

Op het scherm ‘Contact met bevoegd gezag’ staat onder het kopje ‘Vooroverleg stoppen’ de volgende tekst:

U heeft op [datum starten vooroverleg] ingesteld dat [naam organisatie vooroverleg] kan meekijken in uw conceptaanvraag/melding. Wilt u dat het bevoegd gezag niet meer kan meekijken? Dan kunt u het vooroverleg stoppen.”.

Onder deze tekst staat de knop ‘Vooroverleg stoppen’ om het vooroverleg te stoppen.

vooroverlegstoppen

Als de gebruiker op de knop ‘Vooroverleg stoppen’ drukt, wordt er een scherm geopend waarmee vooroverleg kan worden gestopt.

Het scherm met titel ‘Vooroverleg stoppen’ geeft de volgende gegevens weer van het vooroverleg welke gestart is:

  • ‘Vooroverleg met:’
  • ‘U heeft ingesteld dat het bevoegd gezag kan meekijken in uw conceptaanvraag/melding op:’
  • ‘Reden vooroverleg:’

Onderaan het scherm staat de knop ‘Vooroverleg stoppen’ om het vooroverleg daadwerkelijk te stoppen.

vooroverlegstoppen2

Als de gebruiker op de knop ‘Vooroverleg stoppen’ drukt wordt het vooroverleg gestopt. Daarna wordt een bevestigingsscherm getoond.

vooroverlegstoppenbevestiging