Beheerders Omgevingsloket online

Iedere organisatie heeft een of meer lokaal beheerders.

Een lokaal beheerder Omgevingsloket online:

  • Brengt wijzigingen aan in de organisatie-instellingen van de eigen organisatie in Omgevingsloket online.
  • Brengt wijzigingen aan in de lokale stuurgegevens voor de vergunningcheck.
  • Voegt lokale vragen toe aan formulieren.
  • Voert het gebruikersbeheer, registreert of verwijdert overige beheerders, baliemedewerkers, coördinatoren en behandelaars in de organisatie.
  • Is het eerste aanspreekpunt in het geval van foutmeldingen of storingen in Omgevingsloket online.
  • Koppelt adviesorganisaties aan bevoegd gezag.
  • Maakt rapportages ten behoeve van managementinformatie.

Digitaal infoblad voor lokaal beheerders

Dit infoblad is gemaakt voor de lokaal beheerders van Omgevingsloket online. Beheerders kunnen in de beheermodule een aantal zaken inregelen. Zij kunnen de organisatie- en stuurgegevens aanpassen, behandeldiensten en adviesorganisaties instellen, rapportages opstellen, nieuwe gebruikers aanmaken en de gebruikersgegevens aanpassen.