Hoe kan ik aangeven dat voor een gesloten bodemenergiesysteem in een interferentiegebied een OBM nodig is?

Vraag

Hoe kan ik aangeven dat voor de aanleg van een klein, gesloten bodemenergiesysteem (< 70 kW) in een interferentiegebied een Omgevingsvergunning beperkte milieutoets aangevraagd moet worden?

Antwoord

Dit kan door in de beheermodule van de vergunningcheck aan te geven dat er nader gespecificeerde vrijstellingsregels gelden.

Standaard is de uitkomst voor de aanleg voor kleine gesloten bodemenergiesystemen (< 70 kW) dat er een meldingsplicht is:

Uitkomst meldingsplicht

Wanneer er interferentiegebieden zijn aangewezen (door gemeente of provincie), dan kan de gemeente in de beheermodule van de vergunningcheck aangeven dat er nader gespecificeerde vrijstellingsregels gelden. In de vergunningcheck wordt dan, als er sprake is van een bodemenergiesysteem kleiner dan 70 kW, een extra vraag gesteld of het systeem wordt aangelegd binnen of buiten een interferentiegebied. Wanneer de aanvrager in de check aangeeft dat het systeem ligt in een interferentiegebied dan moet er naast een melding ook een OBM aangevraagd worden:

Uitkomst check meldingsplicht en OBM