Een gewijzigde instelling werkt niet altijd. Hoe kan dat?

Vraag

Ik heb als beheerder een aantal instellingen gewijzigd maar ik constateer dat het soms toch nog werkt op de ‘oude wijze’. Hoe kan dat?

Antwoord

Onder organisatiebeheer kan de lokaal beheerder de instellingen personaliseren:

Instellingen voor aanvragen behandelen1

Bij de volgende instellingen:

  • het gebruik van de dossiermodule in OLO voor het behandelen van aanvragen (meer informatie)
  • het synchroniseren van de weergegeven status van de aanvraag (meer informatie)
  • de communicatie vanuit OLO naar de aanvrager/gemachtigde in de aanvraag

heeft een wijziging alleen effect op aanvragen die nog niet zijn ingediend. Voor aanvragen die daarvoor al zijn ingediend geldt de wijziging niet. Deze worden afgehandeld volgens de instelling op het moment van indienen.

Bij de instelling van 'Verzendmethode' heeft een wijziging effect op alle aanvragen. Het bevoegd gezag krijgt onder andere berichten:

  • wanneer de aanvraag wordt opengesteld
  • de aanvraag wordt ingediend
  • wanneer er een aanvulling wordt ingediend
  • wanneer een adviesorganisatie een advies uitbrengt.

Deze berichten worden verstuurd volgens de verzendmethode. De StUF-versie die, op het moment dat het bericht wordt verstuurd, staat ingesteld. Dit wordt ook vermeld in de toelichting bij deze instelling: ‘Een wijziging van deze instelling werkt door in alle aanvragen, ook reeds ingediende aanvragen'.

Bij de instellingen 'Vooroverleg toestaan' en 'Invulhulp toestaan'  heeft een wijziging in de instellingen effect op alle aanvragen. Vooroverleg is alleen van toepassing op conceptaanvragen. Een wijziging in deze instellingen is van toepassing op alle conceptaanvragen. Invulhulp kan aangezet worden voor zowel conceptaanvragen als ingediende aanvragen.

Deze berichten worden verstuurd volgens de verzendmethode.  De StUF-versie die, op het moment dat het bericht wordt verstuurd, staat ingesteld. Dit wordt ook vermeld in de toelichting bij deze instelling: ‘Een wijziging van deze instelling werkt door in alle aanvragen, ook reeds ingediende aanvragen.