Wat betekent de instelling 'Gebruik van de dossiermodule OLO'?

Vraag

Wat betekent de instelling 'Gebruik van de dossiermodule OLO ten behoeve van behandeling' en hoe werkt het?

Antwoord

OLO kent meerdere modules. In de beheermodule van Omgevingsloket online kan de lokaal beheerder instellen of voor het behandelen van aanvragen de dossiermodule gebruikt wordt:

Instellen dossiermodule aan of uit

Wel gebruik van de dossiermodule

Wanneer ingesteld wordt dat de dossiermodule gebruikt wordt voor het behandelen van aanvragen, dan betekent dit dat de aangewezen coördinator in de aanvraag:

  • beschikt over alle taken die OLO kent voor het behandelen van aanvragen
  • de behandeltaken in een bepaalde volgorde moet uitvoeren

In de behandelmodule wordt een logische volgorde van uitvoeren van taken afgedwongen door de taken niet allemaal tegelijk beschikbaar te stellen. Er wordt bij deze instelling ook van uitgegaan dat alle taken (wanneer nodig) gebruikt worden in de behandelmodule.

Zo moet de coördinator altijd eerst de taak 'Verzenden bericht in behandeling' uitvoeren voordat hij andere taken kan uitvoeren, zoals het aanvragen van een advies of een aanvulling:

Taken na toewijzen coördinator (in de status 'In behandeling')

Taken bij dossiermodule Aan 1

Taken na 'Verzenden bericht in behandeling'

Taken bij dossiermodule Aan

Geen gebruik van dossiermodule

Kiest men er voor om de dossiermodule niet te gebruiken, dan beschikt de coördinator nog steeds over de meeste taken, maar deze hoeven niet in een afgedwongen volgorde uitgevoerd te worden.

Wilt u de aanvraag delen met bijvoorbeeld een behandel- en adviesorganisatie(s)? De volgende taken zijn beschikbaar:

  • Aanvragen advies
  • Aanvragen aanvulling
  • Behandeling overdragen aan andere organisatie
  • Wijzigen bevoegd gezag
  • Wijzigen soort procedure
  • Registreren beschikking

De volgende taken zijn niet beschikbaar:

  • Aanhouden beslissing
  • Aankondigen verlengen beslistermijn

Taken na het toewijzen van een coördinator (in de status 'In behandeling')

Taken bij dossiermodule Uit

De taak 'Aanvragen beoordeling' is wel beschikbaar maar functioneert niet helemaal. De behandelaar die om een beoordeling is gevraagd kan de tab werkzaamheden wel inzien, maar de knoppen ‘Volledigheid’ en ‘Beoordelen’ worden niet getoond.

Aanvraag beoordelen door behandelaar