Zijn er mogelijkheden de inhoud van de e-mailberichten aan te passen?

Vraag

Zijn er mogelijkheden de inhoud van de e-mailberichten aan te passen?

Antwoord

Ja, in de ontvangst e-mail van de aanvraag naar de aanvrager is een mogelijkheid voor het bevoegd gezag om een stuk vrije tekst toe te voegen. Alle overige berichttypen die het loket verstuurd zijn gestandaardiseerd en niet lokaal te bewerken.

Een overheid kan ook ervoor kiezen om het Omgevingsloket te koppelen aan het eigen mid/backoffice. Het behandeldossier wordt dan overgehaald naar het eigen systeem. Behandeling en berichtenverkeer vindt dan plaats via dit systeem. Overheden kunnen daardoor zelf de teksten van hun berichten opstellen.