Hoe verwerk je een keurregel over pompcapaciteit in de lokale parameters?

Vraag

Hoe verwerk je een keurregel over pompcapaciteit in de lokale parameters?

Antwoord

De model algemene regels van de Unie van Waterschappen gaat voor het onderscheid tussen meldingplichtige en vergunning- en meldingvrije onttrekkingen uit van het werkelijke debiet. Dit is daarom ook opgenomen in de stuurgegevens bij de lokale parameters. Wanneer u als waterschap uitgaat van het maximaal debiet van de pomp als grens moet u een aangepaste hoeveelheid invullen bij de lokale parameters, om zo toch de in de keur beschreven uitkomst te krijgen. Aangezien de pompcapaciteit altijd groter is dan de feitelijke onttrekking stellen wij voor om in zo'n geval een kleinere parameter in te vullen dan de pompcapaciteit (bijvoorbeeld 75% of 50% van de maximale pompcapaciteit). Het is echter aan u als waterschap om hier een keuze in te maken en afspraken te maken ten behoeve van het toezicht en de afhandeling van meldingen van situaties waarin afwijkend van de keur maar conform de vergunningcheck is gehandeld.