Waarom staat bij vergunningaanvragen voor de keur altijd procedure onbekend?

Vraag

Waarom staat bij vergunningaanvragen voor de keur altijd procedure onbekend?

Antwoord

Een waterschap kan voor de vergunningen op grond van de keur zelf de procedure bepalen. Het omgevingsloket kan daarom op basis van de activiteit niet afleiden welke procedure geldt immers het waterschap zou zowel voor een uitgebreide als reguliere procedure kunnen kiezen. Om deze reden vermeld het Omgevingsloket bij de aanvragen voor een vergunning voor een activiteit op grond van de keur bij procedure altijd : 'procedure onbekend'