Ik wil als waterschap een parameter invoeren maar ik zie deze optie niet?

Vraag

Ik wil als waterschap een parameter invoeren maar ik zie deze optie niet?

Antwoord

In het loket kunt u in het tabblad beheer kiezen voor "Beheer lokale regels vergunningcheck". Op deze webpagina kunt u lokale regels selecteren. Pas na de selectie van nader gespecificeerde vrijstelling regels
krijgt u hiervoor de optie om lokale parameters in te vullen. Een verdere toelichting voor het invullen van de lokale regels en parameters voor waterschappen vindt u in het infoblad beheer lokale regelgeving waterschap (juli 2014, versie 2.10) en het invuldocument lokale regels parameters en vragen waterschap (juli 2014, versie 2.10).