Hoe kan de gemeente een lokale parameter opnemen?

Vraag

Voor welke onderdelen of werkzaamheden kan ik als lokaal beheerder bij de gemeente een parameter instellen?

Antwoord

De lokaal beheerder bij de gemeente kan in de beheermodule een lokale parameter instellen door onder Stuurgegevens te kiezen voor ‘Beheer lokale parameters'. Een lokaal beheerder bij de provincie kan geen lokale parameters invoeren.

Bekijk alle categorieen werkzaamheden in het Infoblad beheer lokale regelgeving. We noemen hier als voorbeeld de werkzaamheid 'brandveilig gebruik'.

Werkzaamheid bouwwerk brandveilig gebruiken

De lokale parameter voor het onderdeel "Gebruik gebouw" heeft betrekking op de drempel voor de vergunningplicht voor het brandveiliggebruik van een gebouw. Artikel 2.2 van het Besluit omgevingsrecht bepaalt dat het om brandveiligheidsredenen verboden is om zonder omgevingsvergunning een bouwwerk te gebruiken of in gebruik te nemen waarin nachtverblijf wordt verschaft aan meer dan 10 personen. De gemeenteraad kan in haar lokale bouwverordening bepalen dat de vergunningplicht geldt bij een ander aantal personen dan genoemd in het Besluit omgevingsrecht.

parameter brandv gebruik beheer

parameter brandv gebruik instellen

Aanvragers zien de ingevoerde lokale parameter bij de werkzaamheid ‘Bouwwerk brandveilig gebruiken'. Zowel in de vergunningcheck als in het formulier voor de vergunningaanvraag.

Vergunningcheck:
parameter brandv gebruik check
Aanvraagformulier vergunning Bouwwerk brandveilig gebruiken:
parameter brandv gebruik formulier

Als de parameter later opnieuw gewijzigd moet worden, dan moet dit bij voorkeur worden gedaan in een nieuwe versie. De vorige versie moet u dan van een einddatum voorzien.