Voor welke onderdelen kan een gemeente lokale regelgeving toevoegen?

Vraag

Voor welke onderdelen (werkzaamheden) kan een gemeente lokale regels toevoegen aan de vergunningcheck en welke lokale vragen kunnen worden toegevoegd aan het aanvraagformulier?

Antwoord

De lokaal beheerder van de gemeente kan in Omgevingsloket online voor een beperkt aantal onderdelen lokale regels toevoegen aan de vergunningcheck. Het gaat om de volgende onderdelen:

 • Alarminstallatie
 • Kappen
 • Monumenten
 • Reclame
 • Roerende zaken opslaan
 • Slopen in beschermd stads- of dorpsgezicht
 • Uitrit
 • Weg aanleggen of veranderen
 • Realiseren van een gesloten bodemenergiesysteem buiten inrichtingen

Op de pagina:'Hoe kan ik aangeven dat voor een gesloten bodemenergiesysteem (< 70 kW) in een interferentiegebied een OBM nodig is?' is aangegeven hoe de lokale regels in de check ingesteld worden. De beschreven stappen kunnen voor alle onderdelen toegepast worden.

Daarnaast kan de lokaal beheerder lokale vragen toevoegen aan het formulier van de vergunningaanvraag. Dit is mogelijk voor de volgende onderdelen:

 • Alarminstallatie
 • Kappen
 • Monumenten
 • Reclame
 • Roerende zaken opslaan
 • Slopen in beschermd stads- of dorpsgezicht
 • Uitrit
 • Weg aanleggen of veranderen
 • Werk of werkzaamheden uitvoeren

Voor het onderdeel brandveilig gebruik is een omgevingsvergunning nodig wanneer aan 10 personen of meer nachtverblijf wordt verschaft. De gemeente kan bij verordening een ander aantal personen vaststellen als grens voor een vergunning. Door het instellen van de lokale parameter gebruik gebouw kan de gemeente dit verwerken in de vergunningcheck. Meer informatie.

Op welke wijze de lokale regelgeving in Omgevingsloket online ingevoerd en beheerd kan worden staat beschreven in het Infoblad Beheer lokale regelgeving.