Bericht aanbieden aanvullingen

Vraag

Bij het aanbiedingsbericht voor aanvullingen worden in bericht op basis van StUF-LVO 3.11 een aantal gegevens dubbel getoond. Waarom is dat?

Antwoord

In StUF standaard worden bij een wijzigingsbericht de voorgeschreven historische gegevens en nieuwe gegevens van wijziging getoond. Omdat de al ingediende bijlagen niet wijzigen, worden de gegevens over deze bijlagen twee keer getoond (dus als historische en als nieuwe gegevens).

In StUF-LVO 3.05 was ervoor gekozen deze informatie niet te tonen. In StUF 3.12 is deze lijn weer voortgezet, in het bericht waarmee de aanvulling wordt aangeboden zitten eenmalig gegevens van de bijlage.

U wordt geadviseerd alleen de laatste set gegevens van bijlagen over te nemen.

Berichtnaam:vrgDi01IndienenAanvulling.xml