Is het mogelijk bevoegd gezag te wijzigen via webservices?

Vraag

Is het mogelijk bevoegd gezag te wijzigen via webservices?

Antwoord

Ja, maar het is afhankelijk van de STUF-LVO versie waarmee u werkt.

STUF-LVO 3.11 en 3.12
STUF-LVO 3.1X bevat een webservicebericht dat ervoor zorgt dat in Omgevingsloket online de aanvraag aan een ander bevoegd gezag wordt aangeboden.

STUF-LVO 3.05
Het is bij het gebruik van STUF-LVO 3.05 niet mogelijk om het bevoegd gezag via webservices aan te passen.  De taak ‘wijzigen bevoegd gezag’ moet handmatig in de behandelmodule van Omgevingsloket online worden uitgevoerd.

Zie ook onze pagina over StUF berichten voor een overzicht welke berichten in de verschillende StUF versies mogelijk zijn.