De persoonsgegevens van de aanvrager ontbreken in de aanvraag. Hoe kan dit?

Vraag

De persoonsgegevens van de aanvrager (of gemachtigde) ontbreken in de ingediende aanvraag. Hoe kan dit?

Antwoord

Wanneer particulieren een aanvraag opstellen in Omgevingsloket online worden de persoonsgegevens automatisch ingevuld. Het Omgevingsloket haalt de persoonsgegevens van de ingelogde gebruiker op uit de Basisregistratie Personen (BRP). Het inloggen met eIDAS heeft ook gevolgen voor het berichtenverkeer; de vulling van velden is iets anders.

Vanaf versie 2.13.1 kunnen gebruikers gegevens uit de basisregistratie niet meer aanpassen nadat ze zijn opgehaald. Dit voorkomt vervuiling van de systemen van de overheidsorganisaties die de aanvraag behandelen.

Het kan voorkomen dat het Omgevingsloket tijdelijk geen persoonsgegevens op kan halen. Bijvoorbeeld bij een storing in de BRP. Dan blijven deze velden leeg. De aanvrager kan de persoonsgegevens dan invullen in een toelichtingenveld.

Welke gegevens worden opgehaald?

Persoonsgegevens worden alleen opgehaald uit de Basisregistratie Personen wanneer particulieren inloggen met DigiD. Alleen de gegevens van de ingelogde aanvrager of de ingelogde gemachtigde worden opgehaald.

De volgende gegevens worden automatisch voor ingevuld:

  • Naam
  • Geslacht
  • Verblijfsadres

Persoonsgegevens van anderen dan de ingelogde gebruiker worden nooit automatisch voor ingevuld. Deze gegevens moet de opsteller altijd handmatig invoeren.

Wat staat er in de pdf van de ingediende aanvraag als er geen persoonsgegevens worden opgehaald?

In de pdf staat bij de gegevens van de aanvrager of de gemachtigde de volgende toelichting als de persoonsgegevens niet zijn opgehaald:

'De persoonsgegevens van de aanvrager/gemachtigde in deze aanvraag konden niet worden opgehaald uit de Basisregistratie'.

persoonsgegevens_niet_opgehaald_uit_brp

De eventuele toelichting van de opsteller bij de persoonsgegevens wordt ook getoond in de pdf van de ingediende aanvraag.

toelichting_bij_persoonsgegevens

Wat staat er in het berichtenverkeer als er geen persoonsgegevens worden opgehaald?

Als geen persoonsgegevens zijn opgehaald uit de Basisregistratie Personen worden deze ook niet opgenomen in de StUF-berichten. In de berichten staat dan het volgende:

<BG:natuurlijkPersoon StUF:verwerkingssoort="O" StUF:entiteittype="NPS">

<BG:inp.bsn>123456782</BG:inp.bsn> <BG:geslachtsnaam/> <BG:voorletters/> <BG:geslachtsaanduiding>O</BG:geslachtsaanduiding> <BG:verblijfsadres/> <BG:sub.telefoonnummer>1234567</BG:sub.telefoonnummer>

<BG:sub.emailadres>t@t.t</BG:sub.emailadres>
</BG:natuurlijkPersoon>

In de StUF-berichten voor versie 3.11 en 3.12 zijn een aantal extra velden opgenomen. Als de aanvrager of gemachtigde een toelichting heeft ingevuld wordt deze opgenomen. Als het Omgevingsloket geen persoonsgegevens op kan halen uit wordt dit ook vermeld in een extra veld.

Deze extra velden worden als volgt getoond:

Persoonsgegevens onjuist

Een gebruiker kan aanvullingen of opmerkingen bij de opgehaalde persoonsgegevens invullen in het toelichtingsveld. De inhoud van dit toelichtingsveld wordt getoond in de volgende elementen, afhankelijk of het een aanvrager of gemachtigde betreft:

  • <StUF:extraElement naam="ToelichtingPersoonsgegevens_Aanvrager" /> of
  • <StUF:extraElement naam="ToelichtingPersoonsgegevens_Gemachtigde" />

Geen persoonsgegevens opgehaald

Als de gegevens niet opgehaald kunnen worden uit de Basisregistratie Personen wordt het toelichtingenveld een verplicht invulveld. De gebruiker wordt gevraagd in dat veld zijn persoonsgegevens in te vullen. In de StUF-berichten wordt dan een melding opgenomen naast de betreffende toelichting:

  • <StUF:extraElement naam="Verklaring_GBA">De persoonsgegevens van de gemachtigde in deze aanvraag konden niet worden opgehaald uit de Basisregistratie Personen.</StUF:extraElement>

Dit leidt tot onderstaande berichtvarianten:

  • Toelichting ingevuld door aanvrager

toelichting_ingevuld_door_aanvrager

  • Toelichting ingevuld door gemachtigde

toelichting_ingevuld_gemachtigde

  • Geen persoonsgegevens opgehaald, aanvrager

geen_persoonsgegevens_aanvrager

  • Geen persoonsgegevens opgehaald, gemachtigde

geen_persoonsgegevens_gemachtigde