Aan welke eisen moet een wachtwoord voldoen?

Vraag

Aan welke eisen moet een wachtwoord voldoen?

Antwoord

Een wachtwoord moet voldoen aan de volgende eisen:

  • minimaal 8 karakters
  • maximaal 32 karakters
  • minimaal één cijfer (0 t.m 9)
  • minimaal 1 hoofdletter (A t/m Z)
  • minimaal 1 kleine letter (a t/m z)
  • minimaal 1 niet alfanumeriek teken (bijvoorbeeld %,!,$,#)

Voorbeeld van een goed wachtwoord is: Zomer2015!

Hierbij sluit Omgevingsloket online aan bij de eisen die de 'rijksbrede beveiligingsrichtlijn" stelt.