Hoe een aanvraag buiten behandeling laten?

Vraag

Hoe kunt u binnen het loket een aanvraag buiten behandeling laten?

Antwoord

U kunt in het loket een aanvraag buiten behandeling laten als de termijn voor het indienen van een aanvulling is verlopen. De aanvrager heeft dan geen aanvulling ingediend en de termijn laten verlopen. Bij het verzoek om de aanvulling moet de coördinator wel de "einddatum aanvullingstermijn" invullen. Dit is geen verplicht veld in het loket.

Open in Omgevingsloket online de aanvraag en klik op de taak "registreren beschikking". Vul alle verplichte velden in en voeg het beschikkingsdocument toe. In dit document staat onderbouwd waarom de aanvraag buiten behandeling wordt gelaten. Kies bij beschikkingssoort "Buiten behandeling laten". Deze optie is alleen mogelijk als de aanvraag de status ‘Aanvulling gevraagd' heeft.

registerenbeschikking

buitenbehandeling

De aanvraag krijgt vervolgens de status beschikking. Daarna kunt u desgewenst het dossier sluiten en overdragen naar het archief. De bestanden zijn nog steeds beschikbaar op de eigen FTP server. De aanvraag krijgt de status gearchiveerd.

Let op, de aanvullingstermijn wordt niet door het systeem bewaakt. U moet zelf controleren of aanvullingen op tijd worden ingediend. Worden aanvullingen te laat of onvolledig ingediend, dan bepaalt u zelf of u de aanvraag weer in behandeling neemt of buiten behandeling stelt.