Adres berichtenbox in aanvraag

Vraag

Een aanvrager heeft in de aanvraag bij contactgegevens een berichtenbox-adres opgegeven. Wat moet ik nu doen?

Antwoord

Wanneer de aanvrager het adres van zijn of haar berichtenbox in de aanvraag heeft opgegeven, dan is het bevoegd gezag op grond van de Dienstenwet verplicht om via de berichtenbox met de aanvrager te communiceren.

Als het bevoegd gezag de aanvraag in of via de behandelmodule van het Omgevingsloket behandelt en de communicatie-instellingen juist heeft ingeregeld, worden de berichten van het bevoegd gezag uit het Omgevingsloket automatisch naar de berichtenbox van de aanvrager gestuurd. Zie onderaan deze pagina voor uitleg hierover.

Zorgt het bevoegd gezag zelf voor de communicatie naar de aanvrager? Dan moet zij dat doen vanuit haar eigen e-mailbox naar de berichtenbox van de aanvrager.

Ook berichten die niet door het Omgevingsloket worden verstuurd, zoals bijvoorbeeld de legesrekening, moet het bevoegd gezag zelf vanuit de eigen e-mailbox naar de berichtenbox van de aanvrager versturen.

Als een aanvrager in de aanvraag een berichtenboxadres heeft opgegeven, dan moet de behandelende overheid dus alle berichten naar deze aanvrager naar diens berichtenbox versturen.
Op dit moment is het aantal aanvragers dat gebruik maakt van de Berichtenbox nog beperkt. Verwachting is dat steeds meer bedrijven gebruik gaan maken van de berichtenbox en dat dus ook het aantal aanvragen waarover gecorrespondeerd moet worden via de berichtenbox gaat toenemen.

Waar vind ik het adres van de berichtenbox?

Het berichtenboxadres van de aanvrager/gemachtigde is op de volgende plaatsen aan het bevoegd gezag kenbaar gemaakt.

- In de aanvraag in de behandelmodule van Olo:

adres berichtenbox in aanvraag

- In de PDF van de ingediende aanvraag:

Opgave adres berichtenbox in PDF

- In het XML-bericht ‘AanbiedenAanvraag’:

Opgave adres berichtenbox in XML