Heeft bevoegd gezag inzage in gerelateerde aanvragen?

Vraag

Wat is een gerelateerde aanvraag?

Antwoord

Wanneer een aanvrager een gecombineerde aanvraag indient (bijvoorbeeld een melding in het kader van de waterwet in combinatie met een aanvraag omgevingsvergunning), wordt de aanvraag ná het indienen gesplitst in:

  • melding (ingediend bij de waterbeheerder)
  • aanvraag (ingediend bij gemeente of provincie).

Beide bevoegd gezag organisaties hebben inzage in de gerelateerde melding/aanvraag. In de notificatie e-mail wat bevoegd gezag ontvangt als er een aanvraag of melding is ingediend staat vermeld dat er een gerelateerde aanvraag is. In de aanvraag (of melding) in het loket is een taak in het taakvenster opgenomen waarmee de gerelateerde aanvraag kan worden ingezien. Het bevoegd gezag heeft voor de gerelateerde aanvraag of melding alleen kijkrechten.

taak aanvraag