Krijg ik als adviesorganisatie aanvullingen direct te zien?

Vraag

Krijg ik als adviesorganisatie aanvullingen direct te zien?

Antwoord

Nee, aanvullingen zijn niet direct te zien door de adviesorganisatie. Aanvullingen worden pas zichtbaar voor het adviesorgaan als het bevoegd gezag opnieuw een adviesaanvraag doet. De aanvullingen kunnen dan door het adviesorgaan overgehaald worden via de ftp-server.

Het is een bekende wens dat een aanvulling op een ingediende aanvraag ook verstuurd wordt naar de adviesorganisatie(s). Dit is niet zo ingeregeld in het loket omdat het bevoegd gezag een advies vraagt op basis van de op dat moment beschikbare informatie bij de aanvraag.

Wordt er aanvullende informatie ingediend bij het bevoegd gezag? Dan moet het bevoegd gezag bepalen of deze nieuwe informatie relevant is voor de instantie die zij om advies hebben gevraagd. Als dat zo is dan zal het bevoegd gezag een nieuw adviesverzoek moeten doen. Hiermee blijft de verantwoordelijkheid en regie bij het bevoegd gezag en hoeft de adviesorganisatie niet ook zelf te beoordelen of de nieuwe informatie voor hen relevant is.