Heeft een verzoek tot aanvulling een opschortende werking?

Vraag

Via het Omgevingsloket online kan een verzoek tot aanvulling van de aanvraag worden gedaan. Heeft dit dan ook opschortende werking of moet er daarnaast nog een brief worden verstuurd?

Antwoord

Ja, dit heeft een opschortende werking, (Awb 4:5). Bij het verzoek om aanvullende gegevens wordt er vanuit het Omgevingsloket een e-mail gestuurd naar de aanvrager. Net als de ontvangst van de aanvraag mag dit elektronisch.