Waarom worden de bijlagen bij vooroverleg niet automatisch overgezet naar ons backoffice systeem?

Vraag

Waarom worden de bijlagen bij vooroverleg niet automatisch overgezet naar ons backoffice systeem?

Antwoord

Wanneer u gebruik maakt van webservices als verzendmethode en een aanvraag wordt opengesteld voor vooroverleg, krijgt u hier bericht over en wordt er een referentienummer gekoppeld. Het is bij vooroverleg niet mogelijk om de aanvraag automatisch over te zetten naar uw eigen backoffice systeem via webservices. U kunt de aanvraag inclusief bijlagen alleen handmatig overzetten door de bestanden vanaf de FTP server binnen te halen. Dit komt doordat de aanvraag nog in conceptversie is.

Op het moment van openstellen van een aanvraag wordt een map aangemaakt op de ftp-server en worden de aanvraag, bijlagen en achtergronddocumenten via de ftp-server beschikbaar gesteld. Als er later tijdens het vooroverleg nieuwe bestanden aan de conceptaanvraag worden toegevoegd, moeten deze handmatig op de ftp-server worden gezet. Dit kunt u doen door de taak “Opslaan conceptaanvraag” te gebruiken. U kunt de bestanden vervolgens handmatig in uw zaaksysteem overzetten.