Als baliemedewerker een aanvraag doen

Bent u het bevoegd gezag en wilt u namens de gemeente een aanvraag indienen? Dan heeft u de rol baliemedewerker nodig om een aanvraag te digitaliseren. Hier vindt u een overzicht van vragen die van toepassing is op de rol baliemedewerker.