Moet een baliemedewerker gebruik maken van DigiD of eHerkenning bij het invoeren van een aanvraag in Omgevingsloket online?

Vraag

Moet een baliemedewerker gebruik maken van DigiD of eHerkenning bij het invoeren van een aanvraag in Omgevingsloket online?

Antwoord

Nee. Bij het bevoegd gezag kan een medewerker met de rol "baliemedewerker" binnen het Omgevingsloket een aanvraag doen. Hiervoor moet de baliemedewerker inloggen met eigen accountgegevens op de beheermodule van het bevoegd gezag. En verolgens via de tab "Home", Links voor de rol baliemedewerker, kiezen voor "Hulp aan een burger of een bedrijf". Omdat de baliemedewerker zich identificeert door middel van accountgegevens, hoeft de baliemedewerker geen gebruik te maken van DigiD of eHerkenning.