Kan een coördinator een bijlage toevoegen aan de beschikking?

Vraag

Kan een coördinator op een beschikte aanvraag nog een aanvullende bijlage koppelen aan de beschikking in het Omgevingsloket?

Antwoord

In de huidige versie van het Omgevingsloket kan een coördinator na de beschikking nog wel bijlagen toevoegen aan de aanvraag. Deze bijlagen kunnen niet meer gekoppeld worden aan de beschikking en houden de status "Aanvulling".