Op welke manier kan een beschikking ondertekend worden in Omgevingsloket online?

Vraag

Op welke manier kan een beschikking ondertekend worden in Omgevingsloket online?

Antwoord

Dat kan niet digitaal. Wel kan een getekende beschikking via Omgevingsloket online aan de aanvrager worden verstuurd. Daartoe zal de beschikking met 'natte handtekening' moeten worden ingescand en vervolgens geupload worden in het dossier.