Vooroverleg bij twee bevoegd gezagen

Vraag

Hoe werkt vooroverleg in het Omgevingsloket als er twee organisaties bevoegd gezag zijn?

Antwoord

Het is mogelijk dat bij een aanvraag in Omgevingsloket online twee organisaties bevoegd gezag zijn. Dit doet zich bijvoorbeeld voor als aanvrager in één aanvraag een water- en een omgevingsvergunning aanvraagt. De aanvrager kan in het loket slechts met één organisatie vooroverleg aanvragen. De aanvrager bepaalt zelf voor welk bevoegd gezag de aanvraag wordt opengesteld.  Let op: sommige overheden hebben ingesteld dat vooroverleg niet via het loket verloopt. Dan is er dus geen keuze mogelijk.

Het andere bevoegd gezag ontvangt van Omgevingsloket online een bericht van het openstellen van de aanvraag voor vooroverleg maar kan de aanvraag niet zien. Beide bevoegde gezagen zijn zo geïnformeerd en kunnen contact opnemen met elkaar om procesafspraken te maken. Het bevoegd gezag waarvoor de aanvraag is opengesteld kan het andere bevoegd gezag om advies vragen. Dan krijgt deze ook toegang tot de concept aanvraag/melding.