Welke e-mails verstuurt Omgevingsloket online aan bevoegd gezag?

Vraag

Op verschillende momenten in het aanvraagproces worden e-mail notificaties door het Omgevingsloket aangemaakt en verstuurd. Welke e-mails ontvangt het bevoegd gezag bij gebruik van de berichteninstelling 'e-mail' of 'soap/xml'?

Antwoord

Omgevingsloket online verstuurt e-mail notificaties aan zowel de aanvrager als het bevoegd gezag.  De termijn van de aanvraag start vanaf het moment van indiening via Omgevingsloket online. Op verschillende momenten in het aanvraagproces worden e-mail notificaties automatisch door het Omgevingsloket aangemaakt en verstuurd. Dit gebeurt vaak na een bepaalde handeling waardoor een nieuwe status ontstaat in het aanvraagproces.

Omgevingsloket online kan via mail of via digikoppeling (soap/xml) informatie uitwisselen met een organisatie.

Instelling e-mail

Maakt bevoegd gezag gebruik van de instelling ‘e-mail’ ontvangt zij de volgende e-mails:

instelling e-mail
e-mailbericht wordt verstuurd aan:
Aanvraag ingediend bevoegd gezag
Aanvraag ingetrokken bevoegd gezag
Aanvullingen ingediend bevoegd gezag
Besluit verzonden bevoegd gezag (behandelaar/adviseur)
Beoordeling uitgevoerd bevoegd gezag (coördinator)
Document toegevoegd bevoegd gezag (Aanvrager van het advies (coördinator of behandelaar)
Melding ingediend bevoegd gezag
Notificatie aanvraag of melding bevoegd gezag als deze heeft besloten geen bevoegd gezag te zijn voor deze aanvraag/melding, maar wel op de hoogte wil zijn
Notificatie archief bevoegd gezag/adviseur
Coördinator toegewezen bevoegd gezag (coördinator)
Verzoek om advies adviseur
Verzoek tot beoordeling bevoegd gezag (behandelaar)
Verzoek tot overleg bevoegd gezag
Behandelaar toegevoegd vooroverleg bevoegd gezag (behandelaar)
Aanvraag overgedragen bevoegd gezag (baliemedewerker)
Coördinator verwijderd bevoegd gezag (ex-cordinator)
Betrokkene verwijderd ex-betrokkene
Machtiging ingetrokken (na indiening aanvraag) bevoegd gezag
Machtiging gewijzigd bevoegd gezag
Gemachtigde aangewezen (na indiending aanvraag) bevoegd gezag
Aanvraag verwijderd (als bevoegd gezag betrokken is door vooroverleg) bevoegd gezag
Openstelling ingetrokken bevoegd gezag
Dossier archiveren bevoegd gezag (coördinator)
Opengestelde aanvraag gewijzigd bevoegd gezag
Adviesaanvraag ingediend bevoegd gezag (aanvrager van het advies (coördinator of behandelaar))
Bevoegd gezag gewijzigd (na in behandeling nemen) bevoegd gezag
Intrekken verzoek advies (bij wijzigen bevoegd gezag) coördinator adviesorganisatie, als er geen coördinator is toegewezen dan naar adviesorganisatie en naar adviseur indien toegewezen
Einde behandeling behandelaar
Notificatie van aanvraag tot overleg bevoegd gezag
XML-bestand geplaatst op FTP bevoegd gezag

Instelling “soap/xml’

Maakt u gebruik van digikoppeling (gestandaardiseerd geautomatiseerd berichtenverkeer), dan verwerkt uw systeem automatisch alle inkomende berichten in de aangesloten backoffice. U ziet de inhoud van deze berichten dus alleen in uw behandelsysteem.

Daarnaast kan uw systeem via digikoppeling berichten naar Omgevingsloket online versturen. Bijvoorbeeld om de status van een procedure te wijzigen of om via Omgevingsloket online bij een andere organisatie advies aan te vragen.

Aansluiting via digikoppeling vervangt een groot deel van het mail-verkeer. Een groot deel van de notificaties blijft via mail verlopen.

Hieronder het overzicht van de e-mailberichten die u toch blijft ontvangen als u gebruik maakt van de koppeling:

Instelling SOAP/XML

e-mailbericht

wordt verstuurd aan:

Beoordeling uitgevoerd

bevoegd gezag (coördinator)

Besluit verzonden

bevoegd gezag/behandeldienst

Betrokkene toegevoegd

bevoegd gezag

Notificatie aanvraag of melding uitbesteed

bevoegd gezag

Notificatie archief

bevoegd gezag (coördinator)

Coördinator toegewezen

toegewezen coördinator, indien niet zelf

Verzoek om advies

alleen als adviseur wordt toegewezen

Verzoek tot beoordeling

bevoegd gezag (behandelaar)

Overleg met bevoegd gezag

alleen als sprake is van behandeldienst/uitvoerder en contact via bevoegd gezag loopt

Toevoegen behandelaar

bevoegd gezag (behandelaar)

Aanvraag overgedragen

bevoegd gezag

Coördinator verwijderd

bevoegd gezag (oude coördinator)

Betrokkene verwijderd

bevoegd gezag

Machtiging ingetrokken

alleen als sprake is van behandeldienst/uitvoerder en contact via bevoegd gezag loopt

Machtiging gewijzigd

alleen als sprake is van behandeldienst /uitvoerder en contact via bevoegd gezag loopt

Gemachtigde aangewezen

alleen als sprake is van behandeldienst /uitvoerder en contact via bevoegd gezag loopt

Aanvraag of melding verwijderen

alleen als sprake is van behandeldienst /uitvoerder en contact via bevoegd gezag loopt

Ingetrokken: openstellen dossier

alleen als sprake is van behandeldienst /uitvoerder en contact via bevoegd gezag loopt

Wijziging in opengestelde aanvraag

bevoegd gezag

Adviesaanvraag ingediend

adviesaanvrager

Bevoegd gezag gewijzigd

nieuw bevoegd gezag

Intrekken verzoek advies

adviseurs en adviescoördinator

Einde behandeling

toegewezen behandelaars van de oude organisatie