Wijzigingen in 2022: wijziging berichtenverkeer

In 2022 zijn er nog een aantal technische wijzigingen in Omgevingsloket online (OLO).  OLO is hierdoor een aantal keer een dag niet beschikbaar.

In 2022 zijn er nog een aantal technische wijzigingen in OLO.  Dit is onder andere nodig om de beveiliging en performance van het OLO te verbeteren. Deze veranderingen zijn niet direct zichtbaar voor gebruikers. Ook is er een update van de software voor het berichtenverkeer. OLO is hierdoor een aantal keer een dag niet beschikbaar.

U vindt hieronder:

  • een overzicht van de wijzigingen
  • de verwachte planning

Alle wijzigingen komen eerst op de oefenomgeving (inr.omgevingsloket.nl) en vervolgens op de productie-omgeving (www.omgevingsloket.nl).

Overzicht van de wijzigingen

Wijziging in berichtenverkeer

Deze wijziging is een update van de software voor het berichtenverkeer. Deze wijziging is voor u van belang als u als overheid gebruikmaakt van webservices om aanvragen of meldingen te ontvangen. U kunt testen of het berichtenverkeer nog goed werkt, bijvoorbeeld door het indienen van een testaanvraag. Deze wijziging komt eind 2022 op de oefenomgeving en de productie-omgeving (precieze datum volgt nog).

Technisch onderhoud

Er is 2 keer technisch onderhoud. Dit is onder andere nodig om de beveiliging en performance van het OLO te verbeteren. Deze veranderingen zijn niet direct zichtbaar voor gebruikers. U hoeft deze wijzigingen niet te testen. Dit technisch onderhoud is inmiddels afgerond.

Planning

Dit is de meest recente versie van de planning, maar deze planning kan nog veranderen.

Productie-omgeving (www.omgevingsloket.nl)

Wijzigingen productie-omgeving
Datum Wat betekent dit?
zaterdag 1 oktober 2022 De omgeving is de hele dag niet beschikbaar.
zaterdag 15 oktober 2022 De omgeving is de hele dag niet beschikbaar.
eind 2022, datum volgt nog De omgeving is de hele dag niet beschikbaar.
naar verwachting 1 juli 2023 Aanvragen en meldingen indienen is niet meer mogelijk, dit kan met het nieuwe Omgevingsloket.

Oefenomgeving (inr.omgevingsloket.nl)

Wijzigingen Oefen-omgeving
Datum Wat betekent dit en wat kan bevoegd gezag testen?
donderdag 22 september 2022 De oefenomgeving is de hele dag niet beschikbaar. Deze veranderingen zijn niet direct zichtbaar voor gebruikers. U hoeft deze wijzigingen niet te testen.
woensdag 12 oktober 2022 De oefenomgeving is de hele dag niet beschikbaar. Deze veranderingen zijn niet direct zichtbaar voor gebruikers. U hoeft deze wijzigingen niet te testen.
eind 2022, datum volgt nog U kunt eind 2022 (precieze datum volgt nog) het berichtenverkeer testen op de oefenomgeving: werkt het berichtenverkeer?
naar verwachting 1 april 2023 De oefenomgeving blijft beschikbaar. U kunt oefenen met het aangepaste OLO.