Wijzigingen in 2023: Afbouw Omgevingsloket online (OLO)

Het Omgevingsloket online wordt aangepast op de komst van de Omgevingswet. Vanaf 1 juli 2023 kunnen initiatiefnemers geen vergunningaanvragen en meldingen meer indienen via het huidige OLO.

Bij inwerkingtreding van de Omgevingswet (naar verwachting 1 juli 2023) wordt het OLO aangepast. Zodra de Omgevingswet van kracht is, geldt:

 • Via het OLO kunnen geen vergunningchecks meer worden uitgevoerd.
 • Via het OLO kunnen geen aanvragen of meldingen meer worden ingediend.
 • Het doen van een nieuwe LAVS-melding in OLO is niet meer mogelijk.
 • 'Homepage' wordt 'Mijn overzicht'
 • Er komt een verwijzing naar het het nieuwe Omgevingsloket, onderdeel van het Digitaal Stelsel Omgevingswet (DSO).

Het blijft nog een half jaar (tot en met 31 december 2023) mogelijk voor:

 • initiatiefnemers om aanvullingen toe te voegen bij ingediende aanvragen
 • bevoegd gezag om aanvragen te behandelen
 • baliemedewerkers om de papieren aanvraag te digitaliseren, als de datum van ontvangst vóór de datum ligt van de datum inwerkingtreding van de Omgevingswet

Oefenen met het aangepaste OLO

Om te kunnen oefenen met de aangepaste versie, maken we gebruik van een fictieve ingangsdatum.

In 2023 (naar verwachting op 1 april 2023) wordt de 'afbouwversie' van OLO op de oefenomgeving (inr.omgevingsloket.nl) geplaatst. In de aangepaste versie van OLO is het doen van nieuwe aanvragen niet meer mogelijk. Het toevoegen van bijlagen is nog wel mogelijk.

In de periode 1 april - 1 juli 2023 kunt u als bevoegd gezag het volgende testen:

 • Kun je een nieuwe aanvraag doen? (dit is niet mogelijk)
 • Kun je een bijlage toevoegen?
 • Hoe werkt het digitaliseren van een papieren aanvraag?
 • Werkt het berichtenverkeer?

Zie voor een uitgebreid overzicht van de wijzigingen de pagina van OLO en AIM naar DSO