OLO: Wijzigingen in 2022

In 2022 is er nog een aantal technische wijzigingen in Omgevingsloket online (OLO).  En is OLO aangepast op de komst van de Omgevingswet. OLO is hierdoor een aantal maal een dag niet beschikbaar.

In de periode september 2022 tot 1 januari 2023 is er nog een aantal technische wijzigingen in OLO.  Dit is onder andere nodig om de beveiliging en performance van het OLO te verbeteren. Deze veranderingen zijn niet direct zichtbaar voor gebruikers. Daarnaast is OLO aangepast op de komst van de Omgevingswet. OLO is hierdoor een aantal maal een dag niet beschikbaar.

U vindt hieronder

 • een overzicht van de wijzigingen
 • de verwachte planning

Alle wijzigingen komen eerst op de oefenomgeving (inr.omgevingsloket.nl) en vervolgens op de productie-omgeving (www.omgevingsloket.nl).

Overzicht van de wijzigingen

Technisch onderhoud

Er is 2 keer technisch onderhoud. Dit is onder andere nodig om de beveiliging en performance van het OLO te verbeteren. Deze veranderingen zijn niet direct zichtbaar voor gebruikers. U hoeft deze wijzigingen niet te testen.

Wijziging in berichtenverkeer

Deze wijziging is een update van de software voor het berichtenverkeer. Deze wijziging is voor u van belang als u als overheid gebruik maakt van webservices om aanvragen of meldingen te ontvangen. U kunt testen of het berichtenverkeer nog goed werkt, bijvoorbeeld door het indienen van een testaanvraag.

Afbouw Omgevingsloket online (OLO)

Omgevingsloket online wordt aangepast op de komst van de Omgevingswet. Vanaf 1 januari 2023 kunnen initiatiefnemers geen vergunningaanvragen en meldingen meer indienen via het huidige OLO.

Wijziging

Bij inwerkingtreding van de Omgevingswet (naar verwachting 1 januari 2023) wordt OLO aangepast.

Zodra de Omgevingswet van kracht is, kunnen er via het OLO:

 • geen vergunningchecks meer worden uitgevoerd
 • geen aanvragen of meldingen meer worden ingediend
 • het doen van een nieuwe LAVS melding is niet meer mogelijk
 • 'Homepage' wordt 'Mijn overzicht'
 • Er komt een verwijzing naar het het nieuwe Omgevingsloket, onderdeel van het Digitaal Stelsel Omgevingswet (DSO).

Het blijft nog een half jaar (tot 1 juli 2023) mogelijk voor:

 • initiatiefnemers om aanvullingen toe te voegen bij ingediende aanvragen
 • bevoegd gezag om aanvragen te behandelen
 • baliemedewerkers om de papieren aanvraag te digitaliseren als de datum van ontvangst voor de datum ligt van de datum inwerkingtreding van de Omgevingswet

Oefenen met het aangepaste OLO

Om te kunnen oefenen met de aangepaste versie, maken we gebruik van een fictieve ingangsdatum.

Op 1 december 2022 wordt de 'afbouwversie' van OLO op de oefenomgeving (inr.omgevingsloket.nl) geplaatst. In de aangepaste versie van OLO is het doen van nieuwe aanvragen niet meer mogelijk. Het toevoegen van bijlagen is nog wel mogelijk.

In de periode 1 december - 31 december 2022 kunt u als bevoegd gezag het volgende testen:

 • Kun je een nieuwe aanvraag doen? (dit is niet mogelijk)
 • Kun je een bijlage toevoegen?
 • Hoe werkt het digitaliseren van een papieren aanvraag?
 • Werkt het berichtenverkeer?

Zie voor een uitgebreid overzicht van de wijzigingen de pagina van OLO en AIM naar DSO

Planning

Dit is de meest recente versie van de planning, maar deze planning kan nog veranderen.

Productie-omgeving (www.omgevingsloket.nl)

Wijzigingen productie-omgeving
Datum Wat betekent dit?
zaterdag 1 oktober 2022 De omgeving is de hele dag niet beschikbaar
zaterdag 15 oktober of 22 oktober De omgeving is de hele dag niet beschikbaar
zaterdag 26 november De omgeving is de hele dag niet beschikbaar
1 januari 2023 Aanvragen en meldingen indienen is niet meer mogelijk, dit kan met het nieuwe Omgevingsloket

Oefenomgeving (inr.omgevingsloket.nl)

Wijzigingen Oefen-omgeving
Datum Wat betekent dit en wat kan bevoegd gezag testen?
donderdag 22 september De oefenomgeving is de hele dag niet beschikbaar. Deze veranderingen zijn niet direct zichtbaar voor gebruikers. U hoeft deze wijzigingen niet te testen.
woensdag 12 of dinsdag 18 oktober De oefenomgeving is de hele dag niet beschikbaar. U kunt in november 2022 het berichtenverkeer testen (datum volgt nog): Werkt het berichtenverkeer?
1 - 31 december 2022 De oefenomgeving blijft beschikbaar. U kunt oefenen met het aangepaste OLO