Oefenomgeving

Naast de productieomgeving is er een oefenomgeving van Omgevingsloket online.

Oefenomgeving

Werking

De oefenomgeving heeft geen verbinding met de productieomgeving van het loket. Wijzigingen die op de oefenomgeving worden aangebracht zijn niet van invloed of zichtbaar op de productieomgeving.

In principe is de oefenomgeving identiek aan de productieomgeving; de infrastructuur is hetzelfde uitgevoerd. Wel zijn er een aantal verschillen te noemen.

Geen DigiD en eHerkenning
De oefenomgeving is niet aangesloten op de externe digitale koppelingen met eHerkenning en DigiD. Dit betekent dat er alternatief ingelogd moet worden om een aanvraag te starten en in te dienen. Dit kan met een zogenaamd 'baliemedewerkersaccount' en door te kiezen voor 'Ik wil inloggen als instelling of buitenlands bedrijf' (zakelijk) of 'Ik wil inloggen, maar woon in het buitenland' (particulier).

Inloggen bedrijf Inloggen particulier

Geen koppeling met de BAG (Basisadministratie Adressen en Gebouwen
De oefenomgeving legt geen koppeling met de BAG. Dit betekent dat er bij stap 2 'Locatiekeuze' in de aanvraag, anders dan op de productieomgeving, geen adresgegevens uit de BAG worden opgehaald. In de oefenomgeving is er alleen een koppeling met de postcode- en kadastertabel van het loket.

Nieuwe release
De software is op de productie en oefenomgeving gelijk, behalve bij introductie van een nieuwe release (versie) van Omgevingsloket online. Een nieuwe versie wordt voorafgaand aan de release op de oefenomgeving geplaatst. Dit geeft organisaties in het loket de mogelijkheid om kennis te nemen van de nieuwe release en om hiermee te 'oefenen'. Leveranciers van backofficeapplicaties kunnen gedurende deze tijd het berichtenverkeer testen.

Beheer- en behandelmodule

Deze module is te herkennen aan de oranje achtergrond en identiek aan de module op productieomgeving. Alleen als er in een release functionele wijzigingen in deze module zijn opgenomen wijkt de oefenomgeving tijdelijk af van de productieomgeving.

Berichtenverkeer

De oefenomgeving verstuurt net als de productieomgeving van het loket berichten naar de in de beheermodule opgegeven e-mailadressen. Het is daarom aan te raden om onder Organisatiebeheer een ander 'e-mailadres vergunningen' in te stellen dan op de productieomgeving. Op deze manier wordt voorkomen dat de e-mails en XML's uit de oefenomgeving tussen de e-mails en XML's uit de productieomgeving komen en voor verwarring zorgen.

Webservice of digikoppeling

Voor webservice vervult de oefenomgeving een belangrijke functie. Organisaties die op productieomgeving over willen gaan van berichtenverkeer per e-mail/XML naar webservice moeten eerst een aansluiting op de oefenomgeving tot stand brengen. Nadat een functionele test op deze omgeving met succes is uitgevoerd kan men overgaan tot het aansluiten op de productieomgeving.

Daarnaast kunnen leveranciers van brokersoftware en backofficeapllicaties hun producten testen op de oefenomgeving. De oefenomgeving maakt het voor hen ook mogelijk om de invloed van een nieuwe release op de werking van deze producten te testen voordat de nieuwe release op de productieomgeving geïnstalleerd wordt.

Informatie over webservice, inclusief handleidingen voor het aansluiten hierop, vindt u op de pagina Aansluiten en inregelen webservices.

Welke organisaties zijn opgenomen in de oefenomgeving?

Alle organisaties die op de productieomgeving bestaan zijn ook opgenomen op de oefenomgeving. Op de productieomgeving zijn alleen de volgende organisaties aanwezig.
1. Bevoegde gezagen voor de omgevings- en de watervergunning
Dit zijn gemeenten, water- of hoogheemraadschappen, provincies en Ministeries
2. Adviseurs
Het gaat hier alleen om wettelijke adviseurs: organisaties die in een wet, AmvB, regeling of verordening zijn aangewezen als adviseur in een vergunningproces wat wordt ondersteund door het omgevingsloket.
3. Behandeldiensten
Een behandeldienst is een uitvoeringsorganisatie die in opdracht van meestal meerdere bevoegde gezagen taken voor hen uitvoeren. Het gaat hier om taken als vergunningverlening, toezicht en eventueel handhaving. De behandeldiensten zijn gemandateerd om deze taken uit te voeren; gemeenten en provincies blijven verantwoordelijk als bevoegd gezag.

Naast bovengenoemde organisaties zijn er op de oefenomgeving nog een tweetal organisatie aanwezig:
1. Leveranciers van backofficeapllicaties en/of brokersoftware
2. Opleidingscentra

Voor het gebruik van de oefenomgeving door deze organisaties zijn speciale 'testorganisaties' beschikbaar. Het gebruik van de oefenomgeving is gebonden aan een aantal voorwaarden.

Aanmelden

Organisaties die opgenomen willen worden op de oefenomgeving of productieomgeving kunnen zich aanmelden door het aanmeldingsformulier in te vullen. Na het insturen van dit formulier nemen wij contact met u op.

Storingen op de oefenomgeving

De oefenomgeving wordt via een separate server beschikbaar gesteld. Wanneer er een storing is op de oefenomgeving heeft dit geen invloed op de productieomgeving. Een storing op de oefenomgeving kan worden gemeld aan de helpdesk Omgevingsloket.

Fouten op de oefenomgeving

Wanneer er bij het oefenen met een nieuwe release op de oefenomgeving een fout wordt geconstateerd kan deze ook worden gemeld aan de helpdesk.


Zie ook