Wensen

Ziet u een mogelijkheid voor verbetering van Omgevingsloket online? Dien dan een wens in voor een wijziging in Omgevingsloket online. Het indienen van een wijzigingsverzoek kan met het helpdeskformulier. De verzoeken worden volgens het wensenproces beoordeeld.

Sinds de start in oktober 2010 van het Omgevingsloket online zijn er een groot aantal verzoeken gedaan ter verbetering van het loket. In de releasenotes kunt u terugvinden welke wijzigingen zijn doorgevoerd.

Niet alle wensen kunnen worden gehonoreerd. Het wensenproces beschrijft hoe wordt bepaald welke wensen worden gehonoreerd. De belangrijkste redenen om wensen niet te honoreren zijn:

 • Het is technisch niet mogelijk of zeer ingrijpend om de wijziging door te voeren.
 • De kosten om de wijziging door te voeren zijn te hoog.
 • De wijziging past niet binnen de visie op het loket.
 • Er zijn juridische belemmeringen om de wijziging door te voeren.
 • Het behaalde voordeel is te marginaal en/of van toepassing op een beperkt aantal personen/organisaties.

Bij het beoordelen van een ingediende wens moet altijd rekening worden gehouden met de mogelijke nadelige effecten voor andere gebruikers. Zo komt het voor dat de wens van een aanvrager niet strookt met het belang van overheidsorganisaties die de ingediende aanvragen en meldingen ontvangen en behandelen. En andersom. Zelfs tussen aanvragers en behandelaars onderling kunnen de wensen verschillend zijn.

Doorontwikkeling

Er wordt gewerkt aan een nieuw omgevingsloket (het DSO). Bij de ontwikkeling hiervan wordt bekeken of al ingediende, niet gehonoreerde wensen gerealiseerd kunnen worden. De nadruk in het huidige Omgevingsloket ligt daarom vooral op het beheer: het doorvoeren van wijzigingen in regelgeving en het doorvoeren van nodige wijzigingen/updates.

Om inzicht te geven in de wensen die hoogstwaarschijnlijk niet meer gerealiseerd worden in huidige loket volgt hier een voorbeeldlijst:

Aanvraagmodule

 • Meerdere gemachtigden kunnen aanwijzen in één aanvraag.
 • Kleine wijzigingen kunnen aanbrengen in een ingediende aanvraag.
 • Omvang van het (papieren) formulier verminderen.
 • Aparte formulieren voor meldingen en aanvragen.

Beheer- en behandelmodule

 • Zelf kunnen beheren van de FTP-omgeving van de eigen organisatie.
 • Een melding kunnen omzetten in een aanvraag en omgekeerd (voor Waterwet).
 • Bij het indienen van een aanvulling door aanvrager een notificatie versturen naar de adviesorganisatie.
 • Gelijktijdig kunnen instellen van doorzetten van een aanvraag naar behandeldiensten op locatie als op onderdelen.