Wijzigingen in 2023: Afbouw OLO

Omgevingsloket online (OLO) wordt aangepast op de komst van de Omgevingswet.

Afbouw Omgevingsloket online (OLO)

Bij inwerkingtreding van de Omgevingswet wordt OLO aangepast. Er komt een nieuw Omgevingsloket, het huidige OLO blijft beschikbaar in een aangepaste versie. Zodra de Omgevingswet van kracht is, geldt:

 • Via het OLO kunnen geen vergunningchecks meer worden uitgevoerd.
 • Via het OLO kunnen geen aanvragen of meldingen meer worden ingediend.
 • Het doen van een nieuwe LAVS-melding in OLO is niet meer mogelijk.
 • 'Homepage' wordt 'Mijn overzicht'
 • Er komt een verwijzing naar het nieuwe Omgevingsloket, onderdeel van het Digitaal Stelsel Omgevingswet (DSO).

Het blijft nog een half jaar tot na inwerkingtreding van de Omgevingswet mogelijk voor:

 • initiatiefnemers om aanvullingen toe te voegen bij ingediende aanvragen
 • bevoegd gezag om aanvragen te behandelen
 • baliemedewerkers om de papieren aanvraag te digitaliseren, als de datum van ontvangst vóór de datum ligt van de datum inwerkingtreding van de Omgevingswet

Oefenen met het aangepaste OLO

Om te kunnen oefenen met de aangepaste versie, maken we gebruik van een fictieve ingangsdatum.

In 2023 wordt de 'afbouwversie' van OLO op de oefenomgeving (inr.omgevingsloket.nl) geplaatst. In de aangepaste versie van OLO is het doen van nieuwe aanvragen niet meer mogelijk. Het toevoegen van bijlagen is nog wel mogelijk.

In een periode van enkele maanden kunt u als bevoegd gezag het volgende testen:

 • Kunt u een nieuwe aanvraag doen? (dit is niet mogelijk)
 • Kunt u een bijlage toevoegen?
 • Hoe werkt het digitaliseren van een papieren aanvraag?
 • Werkt het berichtenverkeer?

Zie voor een uitgebreid overzicht van de wijzigingen de pagina van OLO en AIM naar DSO

Planning

Productie-omgeving (www.omgevingsloket.nl)

Wijzigingen productie-omgeving
Datum Wat betekent dit?
1 januari 2024 U doet aanvragen met een nieuw Omgevingsloket.

Oefenomgeving (inr.omgevingsloket.nl)

Data om te oefenen met de aangepaste/afbouwversie van OLO:

 • 20 oktober t/m 30 oktober
 • 20 november t/m 30 november
 • 20 december t/m 30 december

Mailing Omgevingsloket online

Om op de hoogte te blijven van informatie over nieuwe releases kunt u zich abonneren op de mailing Omgevingsloket online.