Wijzigingen in 2023 in OLO

In 2023 zijn er een aantal nieuwe releases in Omgevingsloket online (OLO).  Er is onder andere een wijziging in het berichtenverkeer en OLO wordt aangepast op de komst van de Omgevingswet.

U vindt hieronder een overzicht van de wijzigingen en de verwachte planning.

Alle wijzigingen komen eerst op de oefenomgeving (inr.omgevingsloket.nl) en vervolgens op de productie-omgeving (omgevingsloket.nl).

Overzicht van de wijzigingen

Wijziging in berichtenverkeer

Deze wijziging is een update van de software voor het berichtenverkeer. Deze wijziging is voor u van belang als u als overheid gebruikmaakt van webservices om aanvragen of meldingen te ontvangen. U kunt testen of het berichtenverkeer nog goed werkt, bijvoorbeeld door het indienen van een testaanvraag. Deze wijziging kunt u vanaf 14 april 2023 testen op de oefenomgeving. Op maandag 22 mei komt de update beschikbaar op de productie-omgeving, www.omgevingsloket.nl

Afbouw Omgevingsloket online (OLO)

Bij inwerkingtreding van de Omgevingswet wordt OLO aangepast. Er komt een nieuw Omgevingsloket, het huidige OLO wordt afgebouwd. Zodra de Omgevingswet van kracht is, geldt:

 • Via het OLO kunnen geen vergunningchecks meer worden uitgevoerd.
 • Via het OLO kunnen geen aanvragen of meldingen meer worden ingediend.
 • Het doen van een nieuwe LAVS-melding in OLO is niet meer mogelijk.
 • 'Homepage' wordt 'Mijn overzicht'
 • Er komt een verwijzing naar het nieuwe Omgevingsloket, onderdeel van het Digitaal Stelsel Omgevingswet (DSO).

Het blijft nog een half jaar tot na inwerkingtreding van de Omgevingswet mogelijk voor:

 • initiatiefnemers om aanvullingen toe te voegen bij ingediende aanvragen
 • bevoegd gezag om aanvragen te behandelen
 • baliemedewerkers om de papieren aanvraag te digitaliseren, als de datum van ontvangst vóór de datum ligt van de datum inwerkingtreding van de Omgevingswet

Oefenen met het aangepaste OLO

Om te kunnen oefenen met de aangepaste versie, maken we gebruik van een fictieve ingangsdatum.

In 2023 wordt de 'afbouwversie' van OLO op de oefenomgeving (inr.omgevingsloket.nl) geplaatst. In de aangepaste versie van OLO is het doen van nieuwe aanvragen niet meer mogelijk. Het toevoegen van bijlagen is nog wel mogelijk.

In een periode van enkele maanden kunt u als bevoegd gezag het volgende testen:

 • Kunt u een nieuwe aanvraag doen? (dit is niet mogelijk)
 • Kunt u een bijlage toevoegen?
 • Hoe werkt het digitaliseren van een papieren aanvraag?
 • Werkt het berichtenverkeer?

Zie voor een uitgebreid overzicht van de wijzigingen de pagina van OLO en AIM naar DSO

Planning

Onderstaande planning wordt regelmatig aangepast.

Productie-omgeving (www.omgevingsloket.nl)

Wijzigingen productie-omgeving
Datum Wat betekent dit?
22 mei na 17:00 uur De omgeving is tussen 17.00 en 18.00 uur niet beschikbaar.

Oefenomgeving (inr.omgevingsloket.nl)

Wijzigingen Oefen-omgeving
Datum Wat betekent dit en wat kunt u als overheid testen?
vrijdag 14 april 2023 De oefenomgeving is de hele dag niet beschikbaar. U kunt vanaf vrijdag 14 april 2023 het berichtenverkeer testen op de oefenomgeving: werkt het berichtenverkeer? komt een testaanvraag goed in uw systeem?
Datum volgt De oefenomgeving blijft beschikbaar. U kunt oefenen met het aangepaste OLO.

Mailing Omgevingsloket online

Om op de hoogte te blijven van informatie over nieuwe releases kunt u zich abonneren op de mailing Omgevingsloket online.