Behandeling overdragen aan andere organisatie

Omgevingsdiensten willen aanvragen voor behandeling over kunnen zetten naar andere omgevingsdiensten. Dit is onder andere nodig bij de behandeling van specifieke aanvragen zoals aanvragen voor Brzo-bedrijven en aanvragen met natuurwetgeving.

Bevoegd gezag wil daarnaast losse meldingen of aanvragen, bijvoorbeeld sloopmeldingen voor asbesthoudende gebouwen voor behandeling, over kunnen dragen. In versie 2.10 is dit niet mogelijk. In versie 2.10 van Omgevingsloket online is het voor gemeenten en provincies alleen mogelijk om de behandeling van aanvragen automatisch over te dragen naar een omgevingsdienst. Omgevingsdiensten en andere organisaties kunnen de behandeling van aanvragen niet overdragen.

Om de overdracht van separate aanvragen en meldingen mogelijk te maken is er in Omgevingsloket online versie 2.11.1 een nieuwe taak opgenomen: “Behandelen door andere organisatie”. Ook omgevingsdiensten en andere organisaties mogen hierdoor een aanvraag of melding voor behandeling overdragen.

Met deze taak is het voor elke organisatie mogelijk om een aanvraag die zij als bevoegd gezag heeft ontvangen of voor behandeling aan haar is doorgezet, over te dragen aan een andere organisatie. Dit kan dan iedere organisatie zijn die in het Omgevingsloket online is opgenomen.

Let op: Deze nieuwe taak kan niet via een backoffice worden aangestuurd (via digikoppeling/webservice), maar moet rechtstreeks in het loket (in de behandelmodule) worden uitgevoerd.

Toelichting ‘Behandeling overdragen aan andere organisatie’

Nadat een aanvraag/melding is ingediend, kan de coördinator de aanvraag/melding door de nieuwe taak “Behandeling overdragen aan andere organisatie” voor behandeling overdragen aan een andere organisatie.

nieuwe taak behandeling overdragen aan andere organisatie

Na het opstarten van deze taak wordt een scherm geopend waarin de coördinator moet aangeven aan welk soort organisatie de behandeling overgedragen moet worden.

De soort organisatie keuzes zijn:

 • Rijk
 • Provincie
 • Gemeente
 • Waterschap
 • Overige organisaties (behandeldiensten)

keuzescherm soort organisatie

Na het kiezen van de soort organisatie wordt een scherm geopend met daarin een keuzelijst van alle beschikbare organisaties welke horen bij de gekozen soort organisatie.

voorbeeld keuzescherm behandelorganisatie

Let op: Na de selectie van een behandeldienst uit de lijst en de knop 'Volgende' is de taak afgerond. In een volgende release zal dit verduidelijkt worden, bijvoorbeeld door de knop 'Volgende' te vervangen door 'Opslaan'.

De uitvoerder/behandelaar van de aanvraag/melding wordt gewijzigd naar de gekozen organisatie. Het bevoegd gezag van de aanvraag/melding wordt niet gewijzigd.

Dit betekent:

 • De gekozen organisatie krijgt toegang tot de aanvraag/melding en de bijhorende rechten op de aanvraag als uitvoerder/behandelaar.
 • Er wordt een notificatie (verzoek tot behandeling) verstuurd naar de gekozen organisatie.
 • De ‘Di01AanbiedenAanvraag’ wordt naar de gekozen organisatie verstuurd (via SOAP of xml-bestand in de e-mail).
 • De bestanden, zoals de toegevoegde bijlagen en ingediende (publiceerbare) aanvraag PDF, worden in de FTP-map van de gekozen organisatie gezet. De bestanden worden niet van de FTP-map van de latende organisatie gehaald.
 • Het bevoegd gezag van de aanvraag/melding krijgt een notificatie dat de aanvraag is uitbesteed.
 • Voor de latende uitvoerder/behandelaar komt de toegang en de rechten tot de aanvraag/melding te vervallen (als dit niet het bevoegd gezag is).
 • Eventuele al toegewezen behandelaars krijgen een notificatie dat het verzoek tot beoordelen is ingetrokken. De bijbehorende behandelaarsrechten vervallen ook voor deze aanvraag.
 • De openstaande adviesaanvragen worden verwijderd en de adviescoördinator en adviseurs krijgen een notificatie dat het adviesverzoek is ingetrokken. De bijbehorende adviesrechten vervallen ook voor deze aanvraag.

Voorbeeld vóór uitvoeren behandeling overdragen:

Voorbeeldscherm voor uitvoeren behandeling overdragen

Voorbeeld ná uitvoeren behandeling overdragen;

Voorbeeldscherm na uitvoeren behandeling overdragen

De taak “Behandelen door andere organisatie” wordt geregistreerd in de 'Audit trail’, waarbij de gemaakte keuzes getoond worden.

voorbeeld inzien audittrail