Besluit en regeling ggo milieubeheer 2013

Per 1 maart 2015 zijn het Besluit en de regeling genetisch gemodificeerde organismen milieubeheer 2013 (verder Besluit ggo 2013 en Regeling ggo 2013) in werking getreden. Het doel van de vernieuwing van het besluit en de regeling is het, voor zover mogelijk, verlichten van de administratieve lasten voor onderzoeksinstellingen en het bedrijfsleven en het creëren van een “level playing field” tussen de verschillende lidstaten van de EU. Daarnaast is de leesbaarheid van de regelgeving vergroot en de complexiteit verminderd.

De wijzigingen in de regelgeving leiden onder andere tot het vervangen van vergunningplicht voor het taakveld ‘ingeperkt gebruik’ door een kennisgevingsplicht. Dit betekent dat Bureau GGO hiervoor geen vergunning meer verleent, maar dat de gebruikers nu zelf een risicobeoordeling moeten uitvoeren en moeten bepalen welke aanvullende voorschriften van kracht zijn. Daarnaast zijn bij het taakveld ‘introductie in het milieu’ voor planten een aantal extra procedures geïntroduceerd, naast de bestaande procedures en is bij gentherapie het aanvragen van toepassingen met naakt DNA eenvoudiger geworden.

Vanwege deze wijzigingen is het aanvraagformulier Milieu gewijzigd.

De wijzigingen betreffen:

  • Het schrappen van 2 vragen
  • Toevoegen van een nieuwe vraag
  • Wijzigingen van een helptekst
  • Wijzigingen van de uitgebreide beschrijving van de benodigde bijlagen voor GGO in de toelichting bij de bijlagen.

Nieuwe vraag met helptekst:

ggo