Versie 2.9.1 (28 oktober 2013)

Het loket is op 28 oktober 2013 aangepast aan het vernieuwde eHerkenningsstelsel.

Behalve de aanpassing aan het vernieuwde eHerkenningstelsel is in de nieuwe versie uitbesteding van de behandeling van aanvragen voor gesloten bodemenergiesystemen buiten inrichting mogelijk.