Overheden voor overheden Activiteitenbesluit

Via deze rubriek "Overheden voor overheden" krijgen milieu-ambtenaren de kans om informatie en producten over het Activiteitenbesluit met andere overheden uit te wisselen.

Bij ieder product geven we een korte beschrijving en vermelden we door welke organisatie en wanneer het product beschikbaar is gesteld.

Heeft u opmerkingen of vragen over de documenten? Dan kunt u deze aan ons voorleggen via het contactformulier onder vermelding van "Overheden voor overheden Activiteitenbesluit".

Via dit formulier kunt u ook nieuwe producten aanmelden. Kenniscentrum InfoMil beslist uiteindelijk of een product wordt geplaatst en in welke vorm dat gebeurt.

Algemeen en procedureel

Branches

De verantwoordelijkheid voor de inhoud van deze documenten ligt bij de opsteller van het product. InfoMil biedt in de rubriek 'Overheden voor overheden' ruimte voor horizontale kennisuitwisseling.