Besluit activiteiten leefomgeving met geïntegreerde toelichting

De Omgevingswet treedt in 2021 in werking. Tegelijkertijd treedt het Besluit activiteiten leefomgeving (Bal) in werking.  In het Besluit activiteiten leefomgeving staan algemene rijksregels over activiteiten die gevolgen kunnen hebben voor de fysieke leefomgeving. De Nota van toelichting bij het besluit biedt hierbij geen makkelijk overzicht.

Handig voor toezichthouders en milieuvergunningverleners

In het document op deze pagina zijn de wetsartikelen en de tekst uit de Nota van toelichting overzichtelijk bij elkaar gebracht. Dit heeft als voordeel dat er veel sneller inzicht is in de vraag of er over een bepaald onderwerp een toelichting wordt gegeven. Dit document is in de eerste plaats voor toezichthouders, maar is ook bijzonder handig voor milieuvergunningverleners en medewerkers die meldingen afhandelen.

Gebruiksgemak document

De inhoudsopgave is 'aanklikbaar', waardoor er eenvoudig door het document kan worden gescrold. Ook zijn er van dit document twee versies gemaakt, namelijk een Word-versie en een PDF-versie. Door 'knippen en plakken' kunnen voorschriften vanuit Word gemakkelijk in aanschrijvingen worden overgenomen. In de pdf-versies liggen de structuren vast. Hierdoor is verspringing van tekst niet mogelijk.

Het document is ontwikkeld vanuit de branche- en aspectcontroleprojecten die in de gemeente Leek worden uitgevoerd en zijn beschikbaar gesteld door Roy Gierman. Roy Gierman was tot 1 november 2013 medewerker van het team Toezicht, Controle en Handhaving van de gemeente Leek. Hij werkt nu bij de Omgevingsdienst Groningen.

De verantwoordelijkheid voor de inhoud van deze documenten ligt bij de opsteller van het product. InfoMil biedt in de rubriek ' Overheden voor overheden ' ruimte voor horizontale kennisuitwisseling.