Landelijke redactie standaardteksten omgevingsvergunning

Landelijke redactie standaardteksten omgevingsvergunning (LRSO) is de naam van de redactiecommissie van het vroegere project 'IPO Kaderstelling Vergunningverlening'. De LRSO bestaat uit specialisten vanuit diverse omgevingsdiensten en komt zes keer per jaar bij elkaar.

Doel LRSO

De LRSO heeft tot doel om een betere onderlinge afstemming te bevorderen tussen de omgevingsdiensten bij het verlenen van omgevingsvergunningen. Regelmatig publiceert de LRSO via de website van Omgevingsdienst NL (Kennisnet) nieuwsberichten.

Om haar doel te bereiken zorgt de LRSO voor standaardteksten voor omgevingsvergunningen die het bevoegd gezag door het hele land kan gebruiken.

Op deze pagina leest u meer over de volgende onderwerpen:

Gebruik van standaardteksten

De standaardteksten staan op deze webpagina en gaan over onderwerpen zoals afvalstoffen, externe veiligheid en geluid.

Het bevoegd gezag kan deze standaardteksten gebruiken bij het opstellen van omgevingsvergunningen voor bedrijven. Hierdoor mag het bedrijfsleven er vanuit gaan dat het bevoegd gezag aan bedrijfsactiviteiten in gemeente A dezelfde eisen stelt als in gemeente B.

Het bevoegd gezag mag natuurlijk altijd afwijken van de standaardteksten. De specifieke bedrijfssituatie kan hiervoor een reden zijn.

Vindplaats standaardteksten voor overheden

De standaardteksten staan niet langer op de website van InfoMil. Voortaan kunt u de standaardteksten vinden op de webpagina van de LRSO op de website van Omgevingsdienst NL.

De teksten vindt u als volgt. Log in op de website van Omgevingsdienst NL. Hiervoor maakt u een account aan als u deze nog niet heeft. Ga na het inloggen naar "Kennisplatforms". Hier kunt u zoeken op “LRSO”. Klik vervolgens op het icoon van de LRSO. Vervolgens kunt u onder het tabje “Actuele teksten” de meest actuele teksten van de LRSO terugvinden.

U vindt hier het Zip-bestand "Tekstblokken". Dit is een kant en klare set van de mappenstructuur voor de Word macro. Het Zip-bestand "LRSO teksten" bevat alle standaardteksten onder elkaar, dus zonder mappenstructuur.

Op dit moment werkt de LRSO nog aan een document ter ondersteuning van het gebruik van de nieuwe standaardteksten. Zodra hierover meer bekend is laten we dit aan u weten.

Vindplaats standaardteksten voor andere partijen dan overheden

Voorlopig heeft de LRSO besloten de standaardteksten alleen beschikbaar te stellen aan overheidsinstanties. Dat betekent dat we voorlopig andere partijen dan overheden geen toegang verlenen tot de standaardteksten. De LRSO bekijkt op dit moment de mogelijkheden voor deze partijen om in de toekomst eventueel wel te kunnen beschikken over de standaardteksten. Zodra hierover meer bekend is laten we dit aan u weten.

Beheer standaardteksten en verbetersuggesties

De LRSO houdt de standaardteksten actueel. De LRSO past de teksten continu aan aan veranderingen in wet- en regelgeving, overige normen en nieuwe inzichten. Kenniscentrum InfoMil:

  • vervult de secretarisfunctie van de LRSO, en
  • biedt ondersteuning bij het actueel houden van de standaardteksten

Suggesties voor verbetering van de vastgestelde standaardteksten kunt u sturen naar Kenniscentrum InfoMil met het volgende formulier (docx, 44 kB).

Overzicht samenstelling LRSO

Hieronder vindt u een overzicht met de leden van de LRSO.

Overzicht contactpersonen

Provincie/Omgevingsdienst

Contactpersoon

Telefoon

Omgevingsdienst Groningen

Arend Hofstee

ahofstee@od-groningen.nl

06-46936634
Omgevingsdienst Zuidoost-Brabant

Wouter van de Vendel

w.vandevendel@odzob.nl

088-3690619
RUD Drenthe

Diane Rimann

d.rimann@ruddrenthe.nl

0592-754456
Omgevingsdienst IJsselland

Astrid van Beek

A.van.Beek@odijsselland.nl

06-10980794
Omgevingsdienst regio Nijmegen (ODRN)

Corien Radstok

corien.radstok@odrn.nl

024-7517784
Omgevingsdienst NL

Astrid van Beek (voorzitter)

A.van.Beek@odijsselland.nl

06-10980794
RUD Utrecht

Ingrid Ensink

i.ensink@rudutrecht.nl

06-55498039
Omgevingsdienst Regio Utrecht (ODRU)

Cynthia Löwe

C.Lowe@odru.nl

088–0225023
Omgevingsdienst Flevoland & Gooi- en Vechtstreek (OFGV)

Henry Diender

h.diender@ofgv.nl

06-22683311
Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied (ODNZKG)

Krisztina Lendvai

krisztina.lendvai@odnzkg.nl

06-38002476
DCMR Milieudienst Rijnmond

Petra Kox

petra.kox@dcmr.nl

010-2468546

010-2468558

RUD Zeeland

Monique de Pooter

mir.depooterdewinne@rud-zeeland.nl

0115-745135

Omgevingsdienst Midden- en West-Brabant (OMWB)

Rob Velden

r.velden@omwb.nl

013-2060511

RUD Zuid-Limburg

Frans Spronk

fhem.spronk@rudzl.nl

043-3897524
Kenniscentrum InfoMil

Marco Rams (secretaris)

marco.rams@rws.nl

06-11207708

Overige documenten

Hieronder vindt u een overzicht van overige belangrijke documenten van de LRSO.

Overige documenten
Documenten Versie Datum Status

Beheerstructuur LRSO 2017 (pdf, 261 kB)

5

28-11-2016

Definitief

Jaarprogramma LRSO 2019 (pdf, 238 kB)

- 8-1-2019 Definitief

Vergaderdata 2019

  • donderdag 31 januari 2019
  • donderdag 21 maart 2019
  • donderdag 16 mei 2019
  • donderdag 27 juni 2019
  • donderdag 3 oktober 2019
  • donderdag 28 november 2019

Vragen over specifieke omgevingsvergunning

Voor vragen over een specifieke omgevingsvergunning neemt u contact op met de omgevingsdienst in de regio waar het bedrijf zich bevindt. De gegevens van de omgevingsdiensten staan op de website van Omgevingsdienst NL.

De verantwoordelijkheid voor de inhoud van deze documenten ligt bij de opsteller van het product. Kenniscentrum InfoMil biedt in de rubriek Overheden voor overheden ruimte voor horizontale kennisuitwisseling.