Landelijke redactie standaardteksten omgevingsvergunning

Landelijke redactie standaardteksten omgevingsvergunning (LRSO) is de naam van de redactiecommissie van het vroegere project 'IPO Kaderstelling Vergunningverlening'.

Doel LRSO

De LRSO bestaat uit specialisten vanuit diverse omgevingsdiensten en komt zes keer per jaar bij elkaar. De LRSO heeft tot doel om een betere onderlinge afstemming te bevorderen tussen de omgevingsdiensten bij het verlenen van omgevingsvergunningen. Regelmatig publiceert de LRSO via de website van InfoMil nieuwsberichten.

Om haar doel te bereiken zorgt de LRSO voor standaardteksten voor omgevingsvergunningen die het bevoegd gezag door het hele land kan gebruiken.

Op deze pagina leest u meer over de volgende onderwerpen:

Gebruik van standaardteksten

De standaardteksten staan op deze webpagina en gaan over onderwerpen zoals afvalstoffen, externe veiligheid en geluid.

Het bevoegd gezag kan deze standaardteksten gebruiken bij het opstellen van omgevingsvergunningen voor bedrijven. Hierdoor mag het bedrijfsleven er vanuit gaan dat het bevoegd gezag aan bedrijfsactiviteiten in gemeente A dezelfde eisen stelt als in gemeente B.

Het bevoegd gezag mag natuurlijk altijd afwijken van de standaardteksten. De specifieke bedrijfssituatie kan hiervoor een reden zijn.

Overzicht standaardteksten per onderwerp

Hieronder staan de voorlaatste en de actuele versie van de standaardteksten. In het document met de wijzigingen kunt u alle wijzigingen zien ten opzichte van de voorlaatste versie. U kunt in het document de wijzigingen opzoeken. Dit doet u met de zoekfunctie in het document bij 'wijzigingen bijhouden'.

Overzicht standaardteksten per onderwerp

Voorlaatste Versie

Doorgevoerde wijzigingen bij voorlaatste versie

ACTUELE DOCUMENTEN

Datum plaatsing huidige document op website

Verwerkt
in Sesom
web

Afvalstoffen (versie 28) (doc, 184 kB) Uitgebreide herziening. Daarom geen wijzigingsdocument beschikbaar Afvalstoffen (versie 29) (doc, 177 kB) 2 juli 2018 Ja
Afvalwater en waterbesparing (versie 21) (doc, 105 kB) Wijzigingen afvalwater en waterbesparing (doc, 105 kB) Afvalwater en waterbesparing (versie 22) (doc, 99 kB) 15 juni 2017 Ja
Agrarisch (versie 3) (docx, 277 kB)

Wijzigingen agrarisch (docx, 343 kB)

Agrarisch (versie 4) (docx, 294 kB) 19 maart 2018 Ja
Algemene voorschriften (versie 11) (doc, 72 kB) Wijzigingen algemene voorschriften (doc, 78 kB) Algemene voorschriften (versie 12) (doc, 78 kB) 12 februari 2018 Ja
Ambtshalve wijziging en intrekking (versie 5) (doc, 71 kB) Wijzigingen ambtshalve wijziging en intrekking (doc, 83 kB) Ambtshalve wijziging en intrekking (versie 6) (doc, 79 kB) 19 maart 2018 Ja
Biologische agentia (versie 1) (docx, 55 kB) Geen wijzigingen. Het document is beoordeeld op actualiteit en nog steeds actueel bevonden. Biologische agentia (versie 2) (docx, 56 kB) 4 december 2017 Ja
Bodem (versie 30) (doc, 143 kB) Wijzigingen bodem (doc, 148 kB) Bodem (versie 31) (doc, 144 kB) 5 oktober 2017 Ja
Considerans (versie 47) (docx, 188 kB) Wijzigingen considerans (docx, 193 kB) Considerans (versie 48) (docx, 186 kB) 1 augustus 2018 Ja
Energie en vervoersmanagement (versie 13) (docx, 567 kB)
Wijzigingen energie en vervoersmanagement (docx, 572 kB) Energie en vervoersmanagement (versie 14) (docx, 566 kB) 2 juli 2018 Ja
Externe veiligheid (versie 25) (doc, 255 kB) Gehele document is gewijzigd. Daarom geen wijzigingendocument

Externe veiligheid (versie 26) (doc, 321 kB)

16 mei 2018 Ja
Geluid en trillingen (versie 18) (docx, 84 kB) Wijzigingen geluid en trillingen (docx, 92 kB)

Geluid en trillingen (versie 19) (docx, 85 kB)

25 mei 2018 Ja
Genetisch gemodificeerde organismen (versie 1) (docx, 65 kB) Geen wijzigingen. Het document is beoordeeld op actualiteit en nog steeds actueel bevonden. Genetisch gemodificeerde organismen (versie 2) (docx, 68 kB) 4 december 2017 Ja
Geur (versie 14) (doc, 93 kB) Wijzigingen geur (doc, 105 kB) Geur (versie 15) (doc, 102 kB) 4 oktober 2017 Ja
Lucht 19 (doc, 453 kB) Wijzigingen lucht (docx, 209 kB) Lucht (versie 20) (docx, 202 kB) 3 juli 2018 Ja
Maatwerkvoorschriften Activiteitenbesluit (versie 5) (doc, 87 kB) Wijzigingen maatwerkvoorschriften Activiteitenbesluit (doc, 88 kB) Maatwerkvoorschriften Activiteitenbesluit (versie 6) (doc, 88 kB) 22 mei 2018 Ja
M.e.r.-beoordelingsbesluit Eerste document. Daarom geen wijzigingendocument beschikbaar M.e.r.-beoordelingsbesluit (versie 1) (docx, 61 kB) 2 juli 2018 Ja
OBM (versie 16) (docx, 58 kB) Wijzigingen OBM (docx, 63 kB) OBM (versie 17) (docx, 61 kB) 29 maart 2018 Ja
Procesinstallaties (versie 6) (docx, 49 kB) Wijzigingen procesinstallaties (docx, 50 kB)

Procesinstallaties (versie 7) (docx, 50 kB)

2 juli 2018 Ja
VVGB (versie 11) (docx, 45 kB) Wijzigingen VVGB (docx, 43 kB) VVGB (versie 12) (docx, 43 kB) 4 december 2015 Ja

Selectiepakket aanvraagformulier

De paragraaf 'selectiepakket aanvraagformulier' staat niet meer in de standaardteksten. Voor de volledigheid zijn deze paragrafen samengevoegd in het document Selectiepakket aanvraagformulier (docx, 175 kB).

Beheer standaardteksten en verbetersuggesties

De LRSO houdt de standaardteksten actueel. De LRSO past de teksten continu aan aan veranderingen in wet- en regelgeving, overige normen en nieuwe inzichten. Kenniscentrum InfoMil:

  • vervult de secretarisfunctie van de LRSO, en
  • biedt ondersteuning bij het actueel houden van de standaardteksten

Suggesties voor verbetering van de vastgestelde standaardteksten kunt u sturen naar Kenniscentrum InfoMil met het volgende formulier (doc, 39 kB). Voor meer informatie verwijzen wij u naar een korte procesbeschrijving (docx, 29 kB).

Overzicht samenstelling LRSO

Hieronder vindt u een overzicht met de leden van de LRSO.

Overzicht contactpersonen

Provincie/Omgevingsdienst

Contactpersoon

Telefoon

Omgevingsdienst Groningen

Arend Hofstee

ahofstee@od-groningen.nl

06-46936634
Omgevingsdienst Zuidoost-Brabant

Wouter van de Vendel

w.vandevendel@odzob.nl

088-3690619
RUD Drenthe

Diane Rimann

d.rimann@ruddrenthe.nl

0592-754456
Omgevingsdienst IJsselland

Astrid van Beek

A.van.Beek@odijsselland.nl

06-10980794
Omgevingsdienst regio Nijmegen (ODRN)

Corien Radstok

corien.radstok@odrn.nl

024-7517784
Omgevingsdienst regio Nijmegen (ODRN)

Koen Delen (voorzitter)

k.delen@ovij.nl

06-15873442
RUD Utrecht

Ingrid Ensink

i.ensink@rudutrecht.nl

06-55498039
Omgevingsdienst Regio Utrecht (ODRU)

Cynthia Löwe

C.Lowe@odru.nl

088–0225023
Omgevingsdienst Flevoland & Gooi- en Vechtstreek (OFGV)

Henry Diender

h.diender@ofgv.nl

06-22683311
Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied (ODNZKG)

Krisztina Lendvai

krisztina.lendvai@odnzkg.nl

06-38002476
DCMR Milieudienst Rijnmond

Remko van Houten

remko.vanhouten@dcmr.nl

Petra Kox

petra.kox@dcmr.nl

010-2468546

010-2468558

RUD Zeeland

Monique de Pooter

mir.depooterdewinne@rud-zeeland.nl

0115-745135

Omgevingsdienst Midden- en West-Brabant (OMWB)

Rob Velden

r.velden@omwb.nl

013-2060511

RUD Zuid-Limburg

Frans Spronk

fhem.spronk@rudzl.nl

043-3897524
Kenniscentrum InfoMil

Marcel Kuster (secretaris)

marcel.kuster@rws.nl

Overige documenten

Hieronder vindt u een overzicht van overige belangrijke documenten van de LRSO.

Overige documenten
Documenten Versie Datum Status

Beheerstructuur LRSO 2017 (pdf, 261 kB)

5

28-11-2016

Definitief

Jaarprogramma LRSO 2018 (pdf, 239 kB)

- 8-1-2018 Definitief

Vergaderdata 2018

  • Donderdag 25 januari 2018
  • Donderdag 15 maart 2018
  • Donderdag 17 mei 2018
  • Donderdag 28 juni 2018
  • Donderdag 27 september 2018
  • Donderdag 29 november 2018

Vragen over specifieke omgevingsvergunning

Voor vragen over een specifieke omgevingsvergunning neemt u contact op met de omgevingsdienst in de regio waar het bedrijf zich bevindt. De gegevens van de omgevingsdiensten staan op de website van de omgevingsdiensten.

De verantwoordelijkheid voor de inhoud van deze documenten ligt bij de opsteller van het product. Kenniscentrum InfoMil biedt in de rubriek Overheden voor overheden ruimte voor horizontale kennisuitwisseling.