Landelijke redactie standaardteksten omgevingsvergunning

Landelijke redactie standaardteksten omgevingsvergunning (LRSO) is de naam van de redactiecommissie van het vroegere project 'IPO Kaderstelling Vergunningverlening'. De LRSO bestaat uit specialisten vanuit diverse omgevingsdiensten en komt zes keer per jaar bij elkaar.

Doel LRSO

De LRSO heeft tot doel om een betere onderlinge afstemming te bevorderen tussen de omgevingsdiensten bij het verlenen van omgevingsvergunningen. Regelmatig publiceert de LRSO via de website van Omgevingsdienst NL (Kennisnet) nieuwsberichten.

Om haar doel te bereiken zorgt de LRSO voor standaardteksten voor omgevingsvergunningen die het bevoegd gezag door het hele land kan gebruiken.

Op deze pagina leest u meer over de volgende onderwerpen:

Gebruik van standaardteksten

De standaardteksten beslaan de thema's van het domein milieu en gaan over onderwerpen zoals afvalstoffen, externe veiligheid en geluid.

Het bevoegd gezag kan deze standaardteksten gebruiken bij het opstellen van omgevingsvergunningen voor bedrijven. Hierdoor mag het bedrijfsleven er vanuit gaan dat het bevoegd gezag aan bedrijfsactiviteiten in gemeente A dezelfde eisen stelt als in gemeente B.

Het bevoegd gezag mag natuurlijk altijd afwijken van de standaardteksten. De specifieke bedrijfssituatie kan hiervoor een reden zijn.

Vindplaats standaardteksten voor overheden

De standaardteksten staan niet langer op de website van InfoMil. Voortaan kunt u de standaardteksten vinden op de webpagina van de LRSO op de website van Omgevingsdienst NL.

Vindplaats standaardteksten voor andere partijen dan overheden

Voorlopig heeft de LRSO besloten de standaardteksten alleen beschikbaar te stellen aan overheidsinstanties. Dat betekent dat we voorlopig andere partijen dan overheden geen toegang verlenen tot de standaardteksten. De LRSO bekijkt op dit moment de mogelijkheden voor deze partijen om in de toekomst eventueel wel te kunnen beschikken over de standaardteksten.

Beheer standaardteksten en verbetersuggesties

De LRSO houdt de standaardteksten actueel. De LRSO past de teksten continu aan aan veranderingen in wet- en regelgeving, overige normen en nieuwe inzichten. Suggesties voor verbetering van de vastgestelde standaardteksten kunt u sturen naar Rob Velden (secretaris LRSO: r.velden@omwb.nl) met het formulier verbetervoorstel standaardtekst omgevingsvergunning (docx, 33 kB).

Vragen over een specifieke omgevingsvergunning

Voor vragen over een specifieke omgevingsvergunning neemt u contact op met de omgevingsdienst in de regio waar het bedrijf zich bevindt. De gegevens van de omgevingsdiensten staan op de website van Omgevingsdienst NL.

De verantwoordelijkheid voor de inhoud van deze documenten ligt bij de opsteller van het product. Kenniscentrum InfoMil biedt in de rubriek Overheden voor overheden ruimte voor horizontale kennisuitwisseling.