Verbeterde LRSO Word macro

Eind juni 2019 is de verbeterde Word macro van de Landelijke Redactie Standaardteksten Omgevingsvergunning (LRSO) uitgebracht. Hierdoor zijn diverse fouten verholpen. Het gebruiksgemak van de macro is zodoende nog verder toegenomen.

Samenstelling van de LRSO

De redactie bestaat uit 17 professionals. Deze werken met ondersteuning van ruim 110 specialisten aan de continue vernieuwing van het pakket standaardteksten. Het merendeel komt van de 29 omgevingsdiensten. Deze teksten voor omgevingsvergunningen Milieu zijn beschikbaar voor vergunningverleners en vakspecialisten van de omgevingsdiensten. Omgevingsdienst Nederland (ODNL) ontwikkelde de LRSO Word macro. Dit pakket van overwegingen en voorschriften is makkelijk in gebruik. Voor toegang tot het platform LRSO op Kennisnet is een account bij ODNL nodig.

Wat kunt u met de LRSO Word macro?

Met de macro:

  • Maakt u uw omgevingsvergunning Milieu voor 80% kant-en-klaar
  • Beschikt u over de meest juridisch actuele teksten en voorschriften op het gebied van bijvoorbeeld: afval, bodem, geluid en externe veiligheid
  • Is nog maar 20% maatwerk nodig
  • Heeft uw vergunning of advies voor een partner gelijk het juiste format
  • Is Sesom(web) niet meer nodig

Eind juni (2019) is een verbeterde versie van de macro beschikbaar gesteld. Enkele verbeteringen zijn:

  • Na het toevoegen van geselecteerde tekstblokken is het selectiescherm weer leeg
  • De knoppen omhoog en omlaag om de geselecteerde teksten te verplaatsen zijn nu te gebruiken

Meer informatie over de wijzigen en verbeteringen zijn te vinden in de release notes bij de vernieuwde macro. Dit document, de macro en de bijbehorende bestanden staan op het platform LRSO op Kennisnet.

Verbetervoorstellen zijn welkom

In de macro is ook een knop opgenomen voor het indienen van een verbetervoorstel. Hierdoor is het voor iedere gebruiker mogelijk om tekstuele en/of inhoudelijke aanpassingen in te sturen.

Geactualiseerde en verbeterde LRSO teksten

Eind juni 2019 zijn geactualiseerde en verbeterde LRSO-teksten van maart en mei op het platform LRSO van Kennisnet geplaatst. Begin juli 2019 komen de in juni gewijzigde teksten beschikbaar.

Bijeenkomst LRSO Word macro

Op maandag 9 september 2019 is van 10.00 tot 12.30 uur een bijeenkomst bij de Omgevingsdienst (OD) IJsselland in Zwolle. In deze bijeenkomst worden omgevingsdiensten geïnformeerd over het gebruik van de LRSO Word macro. Ook voor omgevingsdiensten waar de macro al draait, is het mogelijk om aan te schuiven.

Tijdens de bijeenkomst staat de achtergrond en werkwijze van de LRSO centraal. Aanmelden voor deelname aan de bijeenkomst gaat via mail: a.van.beek@odijsselland.nl

Nieuwe portefeuillehouder Vergisting

Ronald Struik van De Regionale uitvoeringsdienst (RUD) Drenthe is de nieuwe portefeuillehouder van het document Vergisting. Dit is een nieuw document over een actueel thema. Ronald Struik was al nauw betrokken bij de eerste aanzet van het standaarddocument. Hij richt zich nu samen met de betrokken specialisten op de verdere ontwikkeling van de overwegingen en voorschriften.

Gezocht: portefeuillehouder Energie & Vervoermanagement

De LRSO is op zoek naar een portefeuillehouder Energie & Vervoermanagement. Voor dit onderwerp zijn de teksten in mei 2019 volledig geactualiseerd. De specialisten zijn alweer bezig met nieuwe verbeteringen. Ook verkennen zij de mogelijkheden voor nieuwe teksten voor het onderwerp Vervoer. Dit vanwege de uitspraak van de Raad van State van 17 april 2019 over dit onderwerp. Het is een portefeuille met een inhoudelijke dynamiek, die door de betrokken specialistengroep vakkundig wordt vastgelegd in de standaardtekst.

De portefeuillehouder neemt uiteraard deel aan de redactievergaderingen. Verder zorgt de portefeuillehouder voor het actualiseren van de standaardteksten, het verwerken en beoordelen van verbetervoorstellen, het onderhouden van contacten met de specialistengroep en kennisbeheer.

Lijkt het u leuk om deel uit te maken van een enthousiaste groep mensen die graag hun kennis en kunde delen? Neem dan voor meer informatie contact op met Astrid van Beek via: 06 - 1098 0794 of a.van.beek@odijsselland.nl

Ontwikkelingen

Eind oktober/begin november 2019 volgt meer nieuws. Dat zal onder meer gaan over de ontwikkelingen waaraan de LRSO werkt. Denk bijvoorbeeld aan de komst van de Omgevingswet. Voor die tijd worden de LRSO teksten waar nodig ook aangepast vanwege de recente uitspraken van de Raad van State rond het Programma Aanpak Stikstof.

Meer informatie nodig of vragen?

Contactgegevens LRSO:

Contactpersonen voor LRSO Word macro: