LRSO vooruitblik 2021

In 2019 zijn veel omgevingsdiensten overgestapt naar de door Omgevingsdienst Nederland (ODNL) ontwikkelde macro voor het gebruik van de LRSO (Landelijke redactie standaardteksten omgevingsvergunning) standaardteksten voor vergunningverlening. Voor 2021 staat de grote uitdaging de teksten klaar te maken voor het gebruik onder de Omgevingswet.

De LRSO wordt hierbij ondersteund door het Programma ‘Aan de slag met de Omgevingswet’. Tips, ideeën en voorbeelden zijn altijd welkom. Op korte termijn wordt het definitieve jaarprogramma 2021 voor de LRSO vastgesteld.

Nieuwe voorzitter en secretaris

Wegens het vertrek van de voorzitter en de secretaris in 2019 was de LRSO op zoek naar geschikte vervangers en zijn op omgevingsdienst.nl vacatures uitgezet. De nieuwe voorzitter wordt Corinne van Neerven (DCMR). Henk Vermeulen (DCMR) gaat de rol van secretaris vervullen.

Samenstelling van de LRSO

De redactie bestaat uit 17 professionals van verschillende omgevingsdiensten. Deze werken met ondersteuning van ruim 110 specialisten aan de continue vernieuwing van de standaardteksten. Deze teksten voor omgevingsvergunningen milieu zijn beschikbaar voor vergunningverleners en vakspecialisten van alle omgevingsdiensten. Voor toegang tot het platform LRSO op Kennisnet is een account bij ODNL nodig. Om het draagvlak onder de gebruikers te vergroten zijn we op zoek naar leden voor de redactie maar zeker ook naar specialisten. Mocht je geïnteresseerd zijn, neem dan contact op met de voorzitter of secretaris.

Verbetervoorstellen zijn welkom

In de macro is een knop opgenomen voor het indienen van een verbetervoorstel. Hierdoor is het voor iedere gebruiker mogelijk om tekstuele en/of inhoudelijke aanpassingen in te sturen. De LRSO is er voor en door gebruikers van alle omgevingsdiensten. Dus mocht u verbeteringen/aanvullingen zien geef ze door, zodat ook andere gebruikers hiervan gebruik kunnen maken.

Meer informatie of vragen?

Contactgegevens LRSO-redactie:
secretaris.lrso@omgevingsdienst.nl

Contactpersonen voor LRSO Word macro:
helpdesk.lrso@omgevingsdienst.nl