Nieuwe standaardteksten: ‘Genetisch gemodificeerde organismen’ en ‘Biologische agentia’

De afgelopen tijd kijkt de Landelijke redactie standaardteksten omgevingsvergunning (LRSO) naar mogelijk nieuwe onderwerpen. De LRSO kwam tot de conclusie dat er uit de praktijk vraag is naar standaardteksten voor de onderwerpen 'Genetisch gemodificeerde organismen' en 'Biologische agentia'.

Cynthia Löwe van de Omgevingsdienst Regio Utrecht (ODRU) is portefeuillehouder van dit onderwerp. Samen met haar specialistenteam stelde zij de standaardteksten op. De LRSO zal deze documenten net als de andere standaardteksten continu vernieuwen. De nieuwe standaardteksten staan nu op de webpagina van de LRSO.