Nieuwsflits LRSO: aangepaste standaardteksten en aansluiting bij Kennisnet

De Landelijke redactie standaardteksten omgevingsvergunning (LRSO) heeft weer standaardteksten aangepast. Het gaat om de standaardteksten van diverse onderwerpen. Informatie hierover vindt u op de webpagina van de LRSO. Kijk hiervoor onder het kopje “Overzicht standaardteksten per onderwerp”.

Daarnaast staat de standaardtekst ‘Groencomposteerder’ niet langer op de webpagina. Er is weinig behoefte aan dit document vanuit de praktijk en daardoor is het document ook niet meer actueel. Daarom gaat de LRSO voorlopig niet meer met dit document verder.

Tot slot zoekt ook de LRSO aansluiting bij Kennisnet. In de loop van 2016 zullen alle documenten dan ook via deze website beschikbaar zijn. Daarnaast komt er bijvoorbeeld ook de mogelijkheid om met elkaar te discussiëren op een forum. Voorlopig blijft de webpagina van de LRSO op de website van InfoMil bestaan naast Kennisnet.

U meldt zich toch zeker ook aan voor Kennisnet?