Overzicht wijzigingen regelgeving Crisis- en herstelwet

Toelichting

  • foto omgevingswetDe getoonde datum is de datum van inwerkingtreding van de wet / het besluit.
  • Het Besluit uitvoering Chw kan bijlage I en II van de Chw aanpassen
  • U vindt per wijziging:
    • Een kort overzicht van de belangrijkste aanpassingen
    • Link naar de publicatie in het Staatsblad
    • Voor wetsaanpassingen links naar relevante kamerstukken