Besluit uitvoering Chw Eerste Tranche

Per 17 juli 2010 is het Besluit van 13 juli 2010, houdende regels ter uitvoering van de Crisis- en herstelwet, eerste tranche (Staatsblad 2010, nr. 289) in werking getreden. Via dit besluit is ook bijlage II van de Crisis- en herstelwet (Chw) aangepast.

Aanpassing van de Chw:

 • De toevoeging van een project ( de aanleg/wijzigiging van de N18 Varsseveld - Enschede) aan bijlage II, onderdeel E, van de wet.

In het Besluit uitvoering Crisis- en herstelwet wordt in het kort het volgende geregeld:

 • De aanwijzing van gebieden als ontwikkelingsgebied (artikel 2 Besluit uitvoering Chw), zie de webpagina aangewezen gebieden.
 • De gevallen waarin bij in de vorm van een experiment kan worden afgeweken van bepaalde wettelijke voorschriften(op basis van artikel 2.4 Chw), zie webpagina aangewezen innovaties.
 • Invoering commissie voor advisering toepassing artikel 2.4 Chw (artikel 7 Besluit uitvoering Chw).
 • De aanwijzing van categorieën andere bouwprojecten van maatschappelijke betekenis (artikel 8 Besluit uitvoering Chw), namelijk onderwijsgebouwen, ziekenhuizen en verpleeghuizen, verzorgingstehuizen, psychiatrische inrichtingen, medische centra, poliklinieken, medische kleuterdagverblijven.
 • De aanwijzing van lokale projecten met nationale betekenis (artikel 9 Besluit uitvoering Chw), zie webpagina aangewezen projecten.
 • Enkele bepalingen specifiek gericht op het belang van een goede uitvoering van de Chw (artikel 11 Besluit uitvoering Chw):
  - indien afdeling 2 van Hoofdstuk 1 Chw op een besluit van toepassing is, wordt dit bij het besluit en de bekendmaking of mededeling van het besluit vermeld;
  - indien beroep openstaat tegen het besluit, wordt bij het besluit en de bekendmaking van het besluit gemeld dat de beroepsgronden in het beroepschrift moeten worden opgenomen en dat deze na afloop van de beroepstermijn niet meer kunnen worden aangevuld.